Mässor
2 min lästid

Konsten att förnya med kulturarvet i åtanke 

27:e januari 2023, 10:22
Konsten att förnya med kulturarvet i åtanke 
Ambitionen är att få hela området kring Feskekôrka att vakna till liv och fyllas med människor, även på kvällar och helger. Illustration: White arkitekter.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

På Fastighetsmässan talar Anna Olbers, som leder arbetet med att introducera Feskekôrkas nya koncept, om utmaningarna och glädjen i att omvandla en av Göteborgs mest ikoniska byggnader.

Feskekôrka, som fyller 150 år 2024, genomgår sedan 2020 en omfattande restaurering under ledning av Higab. Fasader, konstruktionen och grundläggningen åtgärdas och fastighetens tekniska försörjningssystem ses över.

Upprustningen av Feskekôrka, som ligger på fornminnesskyddad mark, genomförs i nära samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Medan projektet pågår planeras konceptet för den framtida utvecklingen av Feskekôrka.

– När vi formar Feskekôrkas framtida verksamhet tar vi avstamp i byggnadens rika historia som marknadsplats för fisk och skaldjur och mötesplats för göteborgare och turister, säger Anna Olbers, VD på Hotel Legacy Group och projektledare för implementeringen av Feskekôrka nya koncept, som utformas i samverkan med det lokala entreprenörsledda bolaget Västkustupplevelser.

Utmaningar på vägen mot nytt koncept

Hon föreläser på Fastighetsmässan tillsammans med en arkitekt från Higab, som kommer att tala om Feskekôrka utifrån ett fastighetsförädlingsperspektiv. Utmaningar på vägen mot nytt koncept

– På Fastighetsmässan kommer jag att dela med mig av utmaningarna i arbetet med att lansera ett nytt koncept i en anrik fastighet som betyder mycket för många, ett koncept som både känns nytt och förmedlar en tydlig känsla av igenkänning, säger Anna Olbers.

Ambitionen är att få hela området kring Feskekôrka att vakna till liv och fyllas med människor, även på kvällar och helger. En utmaning i förnyelsearbetet är att förvalta Feskekôrkas folkliga arv och samtidigt introducera något nytt som harmonierar med det nya Göteborg som för närvarande växer fram.

–Jag kommer även att diskutera kring utmaningarna med att introducera något nytt i en byggnadsminnesförklarad fastighet där kreativiteten tar sig nya uttryck inom ramen för vad som är genomförbart med hänsyn tagen till Feskekôrkas starka kulturhistoriska värde, säger Anna Olbers.

#fastighetsmässan #göteborg #higab #hotel legacy group #white arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0