Fastighet
2 min lästid

Certifering av gamla hus hamnar ofta under radarn

19:e augusti 2022, 10:10
Certifering av gamla hus hamnar ofta under radarn
Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs Fastigheter.
Annika Wihlborg Annika Wihlborg
Like 0

Merparten av många fastighetsbolags miljöpåverkan genereras via befintliga fastigheter. Malmöbaserade Wihlborgs Fastigheter inledde 2021 en långsiktig satsning på att miljöcertifiera sitt befintliga fastighetsbestånd. Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs Fastigheter, kommer till Fastighetsmässan Syd för att berätta om certifieringen Miljöbyggnad iDrift samt bolagets miljö-och klimatarbete.

På Staffan Fredlunds seminarium, som har rubriken ”Affärsnyttan med att miljöcertifiera våra befintliga byggnader”, kan åhörarna ta del av hur Wihlborgs Fastigheter arbetar för att nå målsättningen att 80 procent av bolagets kontorsfastigheter vid utgången av 2022 ska vara certifierade enligt Miljöbyggnad iDrift.

–Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem som minskar klimatavtrycket genom att arbeta aktivt med fastigheten, driften och förvaltningen. Miljöcertifieringsarbetet med våra befintliga fastigheter bedrivs i nära samverkan med våra hyresgäster. Hela certifieringsprocessen utgår från ett kontinuerligt samspel mellan fastighetsägare och hyresgäst. Vi har dessutom valt att bygga upp en systematik kring certifieringsarbetet med fasta rutiner, vilket bidrar till effektivisering, säger Staffan Fredlund.

Hjälper hyresgäster att agera hållbart

Han anser att miljöcertifieringen av befintliga byggnader ofta hamnar under radarn till förmån för miljöcertifiering av nyproducerade fastigheter. 

–Genom att miljöcertifiera befintliga byggnader kan fastighetsbolag göra verklig och långsiktig skillnad. En viktig del av vårt certifieringsarbete är att hjälpa våra hyresgäster att agera så hållbart som möjligt. Det handlar om alltifrån materialval i samband med renovering, satsningar på ökad biologisk mångfald på grönytor, till ett ökat fokus på återbruk av exempelvis inredning. Det här är frågeställningar som ofta kommer upp på bordet när man arbetar med miljöcertifiering av befintliga fastigheter, säger Staffan Fredlund.

Ambitiösa miljöcertifieringsmål för det befintliga beståndet

Wihlborgs Fastigheter var med och utvecklade Miljöbyggnad iDrift tillsammans med Green Building Council. Bolaget var dessutom först ut med att miljöcertifiera en befintlig fastighet. 2021 tilldelades Wihlborgs fastighet Syret 6 i Lund utmärkelsen Årets Miljöbyggnad iDrift.

–På min föreläsning kommer jag att berätta om hur vi kommunicerar kring Miljöbyggnad iDrift med våra hyresgäster och våra medarbetare som hanterar den dagliga driften av våra fastigheter. Vi har kommit en bra bit sedan vi inledde vår satsning på att miljöcertifiera vårt befintliga fastighetsbestånd 2021. Jag har goda förhoppningar om att vi ska komma nära vårt mål om att ha miljöcertifierat 80 procent av vårt befintliga kontorsfastighetsbestånd under 2022, säger Staffan Fredlund.

#easyfairs #fastighetsbestånd #fastighetsmässan #fastighetsmässan malmö #fastighetsmässan syd #klimatchef #miljöbyggnad idrift #miljöcertifiering #wihlborgs
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0