Mässor
2 min lästid

Drönare – ett växande hot mot fastighetsägare

19:e augusti 2022, 09:36
Drönare – ett växande hot mot fastighetsägare
Dennis Lindberg, senior rådgivare på Ramböll. Foto: Fotograferna Holmberg TT/Ramböll
Annika Wihlborg Annika Wihlborg
Like 0

– Fastighetsägare har historiskt sett byggt murar och gått vaktronder för att stärka sin fysiska säkerhet. Att hotbilden även kan komma uppifrån i form av drönare är ännu en relativt ny företeelse. Drönare kan bland annat användas för informationsinhämtning, sabotage och skadegörelse. Drönarhotet är därför något fastighetsägare bör inkludera redan i sina verksamhetsanalyser, säger Dennis Lindberg, senior rådgivare på Ramböll.

På Fastighetsmässan Syd tas drönarfrågan upp på seminariet ”Hotet från drönare och hur du bör skydda dig mot det”. Utöver Dennis Lindberg medverkar även Karl-Erik Hagström, som har mångårig erfarenhet som generaldirektör för statliga myndigheter och Rasmus Lundqvist, forskare inom autonoma system på RISE Research Institute of Sweden.

Inkludera hotet från drönare i säkerhetsanalysen

–Hotbilden från drönare varierar naturligtvis beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i fastigheten. Samhällsviktig och särskilt säkerhetskänslig verksamhet är självklart mer utsatt, medan hotbilden är betydligt svagare i exempelvis bostadsfastigheter. På sikt kan fastighetsägare som inkluderat hotet från drönare i sin säkerhetsanalys och dessutom vidtagit åtgärder för att stärka upp det fysiska skyddet öka sin attraktivitet gentemot den här typen av hyresgäster, säger Dennis Lindberg.

Viktigt att kunna bedöma hotbilden

Drönarteknologin har på senare år gjort stora framsteg och utvecklats i snabb takt. Bildkvaliteten har förbättrats och lyftkraften har utökats. Samtidigt är merparten av de drönarflygningar som genomförs oanmälda och på för hög höjd i förhållande till gällande regelverk. Dessa faktorer bidrar till att hotet från drönare blivit relevant för allt fler fastighetsägare.

–För fastighetsägare som gjort sin säkerhetsanalys, har koll på sina sårbarhetsfaktorer och har vidtagit skyddsåtgärder utgör drönare inte nödvändigtvis något direkt hot mot den fysiska säkerheten. Däremot är det bra att själv kunna göra en säkerhetsanalys och bedöma hotbilden där hotet från drönare vägs in. Det kommer jag bland annat att prata om på seminariet på Fastighetsmässan, säger Dennis Lindberg.

#drönare #fastighetsmässan #fastighetssäkerhet #ramböll
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0