Mässor
2 min lästid

Råttinvasion bromsas med sensorteknik

20:e december 2021, 08:30
Råttinvasion bromsas med sensorteknik
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

I Sveriges regelverk står det att man som privatperson inte får använda bekämpningsmedel för att göra sig av med skadedjur som råttor eller möss. Men problemen med skadedjuren kvarstår och i det långa loppet ser problemen dessutom ut att öka.

I takt med att människorna blir fler och generar mer avfall har antalet utryckningar för skadedjursbekämparna ökat. Men i kampen mot mus- och råttproblemet finns lösningar som upptäcker råttorna innan skadan hinner blir alltför stor. Ett sådant system är Anticimex Smart som Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex, ska berätta mer om på Fastighetsmässan i februari.

Anticimex Smart är en skadedjurskontroll som genom sensorer tidigt ska upptäcka gnagare, och genom att ständigt övervaka och omedelbart larma ska systemet förebygga kostsamma angrepp på ett miljövänligt sätt.

– Anticimex Smart är ett digitalt skadedjurssystem som kan peka ut problemområden för att förebygga att gnagarna tar sig in. Här tecknar man ett abonnemang som innebär att vi skyddar kundens verksamhet, både genom att åka ut och täta eller göra saneringar men också genom att samla in data. Genom insamlingen kan vi förutspå vart ett problem skulle kunna uppstå i framtiden, säger Håkan Kjellberg.

Redan idag har Anticimex över 50 000 sensorer ute i Sverige som till exempel varnar för råttor som tar sig fram i avloppssystemen, eller skogsmöss som springer in på ett lager hos en butiksägare. Sensorerna finns på flera ställen, både på insidan eller utsidan av fastigheter, på svåråtkomliga utrymmen och nere i avloppen.

– Med sensorerna samlar vi in så mycket fakta vi bara kan och sen åker vi ut för att undersöka vart råttorna kommer in, varför dom kommer in och hur ofta dom kommer in. På så sätt kan vi lista ut vad vi kan göra för att de inte ska komma in och identifiera vart problemet uppstått.

Anticimex sensorer började användas i liten skala redan 2009 men sedan hållbarhetsfokuset började öka och bekämpningsmedlen förbjöds så har behovet av att övervaka gnagarna ökat. Än så länge är det mest företag och kommuner som använder sig av sensorerna, men inom snar framtid väntas även privatpersoner använda sig mer av sensorer.

#anticimex #easyfairs #fastighetmässan malmö #fastighetsmässan #fastighetsmässan syd #skadedjur #skadedjursbekämpning
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0