Mässor
2 min lästid

Att vara förberedd på det oväntade

19:e november 2021, 09:06
Att vara förberedd på det oväntade
Pressbild Lars Brånn, Ramboll
Rebecca Bornlid Lesseur Rebecca Bornlid Lesseur
Like 0

I panelen ingår Hans Brun, forskare med bakgrund på Försvarshögskolan med expertis inom internationell terrorism, Catarina Fritz, VD på Akademiska hus, Gustaf Ljuggren, VD på Orio Logistics och Karl-Erik Hagström, tidigare biträdande GD på Fortifikationsverket och Lars Brånn är panelledaren.

– Vi i panelen har olika ingångsvärden och vi vill att det ska vara en öppen samt inbjudande diskussion. Det finns en hel del kriser som samhället utsätts för, exempelvis klimatet som är en verklighet som ska kunna hanteras, säger Lars Brånn.

Han berättar att Ramboll arbetar med att rådgiva exempelvis fastighetsägare om hur de ska hantera svåra situationer. Enligt Lars Brånn är det största hotet för fastigheter elbrist, det vill säga långvariga elavbrott som kan ge skador på byggnaderna. Därför är det viktigt, enligt honom, att vara beredd och att ha planerat. Det är även viktigt att ha koll på skyddslagen som fastighetsägare.

Lars Brånn har tidigare varit verksam inom försvaret och har även i flera andra jobbsammanhang arbetat med trygghetsskapande åtgärder och krishantering. Ett råd han vill ge till fastighetsägare är att vara förberedd på att oväntade saker kan ske. Ett exempel han ger är att flera fastighetsägare har hört av sig till Ramboll nu under pandemin för att få råd och stöd i hur de bäst ska möta den utmaningen.

– Att tänka på utifrån den fastighet man har och anpassa situationen från det, säger Lars Brånn som råd till fastighetsägare.

”Prata om vad vi faktiskt kan göra”

Förhoppningen hos Lars Brånn är att paneldiskussionen kommer erbjuda lösningar och inge hopp hos fastighetsägare. Han kommer ge några exempel på hur fastighetsägare har rustat sig för svåra situationer.

Enligt Lars Brånn är det viktigaste att kärnverksamheten ska fortgå, oavsett vad som händer. Några som är duktiga på detta är sjukhus, som brukar ha beredskap för att något oväntat kan inträffa menar han.

– Alla som äger en byggnad förstår att kriser kommer, det är bara frågan om vilken typ, säger Lars Brånn.

Krishantering är väsentligt för fastighetsägare enligt Lars Brånn. Det innebär att kärnverksamheter ska kunna fortlöpa även när det ”blåser”. Med det menar han att elförsörjning, vatten och övriga kontinuitetsarbeten ska fungera.

#bostad #fastighetsägare #fastighetsbranschen #fastighetsmässan #ramböll #säkerhet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0