Vägar
1 min lästid

Ramböll får nytt miljonuppdrag

26:e oktober 2016, 17:31
Ramböll får nytt miljonuppdrag
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

På uppdrag av Trafikverket i Finland ska Ramböll mäta asfaltstjocklekar på 8000 km väg i västra Finland.

Uppdraget löper över tre år och är värt över 4 miljoner kronor.

Finska Trafikverket ansvarar för vägar, järnvägar och farleder i landet och för utvecklingen av trafiksystemet. Nu har man valt Rambölls verksamhet som utvärderar och mäter vägar, RST, till att mäta tjockleken på 8 000 km väg för att ge ett bra underlag för kommande underhållsplanering. Mätningen kommer ske med georadar. I uppdraget ingår även 2 900 borrprover som kalibrering och verifiering. Underlaget ska underlätta för Trafikverket att göra rätt underhållsprioritering och välja de mest effektiva underhållsinsatserna.

− Vi fick uppdraget för att vi på ett övertygande sätt klarade de tekniska tester av analyspersonal som Trafikverket hade utformat och för vår bedömning av hur uppdraget bäst kunde utföras. Vi kunde också visa på väldigt starka referenser inom georadaruppdrag och bärighetsundersökningar, säger Mikael Sulonen, uppdragsledare och enhetschef för Ramböll RST i Finland.

Det nya avtalet startar 2017 och uppdraget ska vara slutfört under 2019.

#asfalt #finland #infrastruktur #ramböll #trafikverket finland #vägar
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0