Vägar
2 min lästid

Milstolpe för E22: Hälften av broarna gjutna

12:e september 2023, 08:24
Milstolpe för E22: Hälften av broarna gjutna
Brogjutning vid E22 mellan Lösen och Jämjö. Bildkälla: Swerock.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Det omfattande infrastrukturprojektet med nya E22 i östra delen av Blekinge har en stor betydelse för regionen. Det möjliggör en ökad framkomlighet samtidigt som boendemiljön förbättras då genomfartstrafiken flyttas ut från samhällena.

Peab är huvudentreprenör för projektet som är värt cirka 745 miljoner kronor.

Längs den 1,5 mil långa sträckan byggs det totalt 23 broar. Det byggs även två stödmurar, mellan 100-150 meter långa, som kommer att användas till stöd för motorvägen. Totalt går det åt cirka 9 000 kubikmeter betong för att bygga broarna och den produceras på Swerocks fabrik i Kalmar.

– Vi levererar ECO-Betong till projektet. I en miljö där vägen är utsatt för salt och olika väder är det en fördel med en betong som har en högre täthet och bättre motståndskraft mot kloridmigration. Det innebär en mindre risk för sprickor i betongen när den utsätts för temperaturväxlingar, en av fördelarna med att använda ECO-Betong, säger Lars Haraldsson, biträdande avdelningschef på Swerock.

I detta projekt ger ECO-Betong en klimatbesparing på cirka 10 procent, då delar av cementen ersätts med slagg från stålindustrin. Betongen används bland annat till att gjuta bottenplattor, ramben och överbyggnad på de 23 broarna. Flera av byggnadsverken används även som faunapassager så att djurlivet enkelt kan ta sig förbi motorvägen.

E22 Lösen-Jämjö byggs på uppdrag av Trafikverket. I projektet är ambitionen att halvera utsläppen av växthusgaser från byggnationen. Användningen av ECO-Betong med lägre utsläpp av koldioxid är en av lösningarna för att nå dit.

– Vi är glada och stolta att klimatarbetet i projektet ger effekt. Om vi bibehåller den här andan tror jag att vi har möjlighet att halvera utsläppet av växthusgaser, vilket många sett som utmanande med dagens teknik, säger Valborg Henriksson, hållbarhetskoordinator på Trafikverket.

#e22 #peab #swerock
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0