Infrastruktur Vägar
1 min lästid

AFRY får väguppdrag av Trafikverket

8:e juni 2021, 13:49
AFRY får väguppdrag av Trafikverket
AFRY:s högkvarter. Foto: AFRY
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Trafikverket tilldelar AFRY uppdraget att ta fram en vägplan för Projekt E4, Trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda. Uppdraget värderas till cirka 35 miljoner kronor.

Den aktuella vägsträckan är regionalt viktig, men är hårt belastad med mycket köbildning. Resultatet av arbetet kommer att innebära att antalet körfält utökas och ett intelligent transportsystem möjliggörs.

Arbetet omfattar områden med både höga natur- och kulturvärden och det finns ett identifierat behov av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och minska miljö- och hälsopåverkan.

− Kapacitetsförstärkningen är en viktig del i att utveckla en säker och hållbar transportinfrastruktur längs E4:an säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, AFRY.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0