VA
1 min lästid

Haninge kommun satsar på utbyggda reningsverk

23:e september 2020, 09:39
Haninge kommun satsar på utbyggda reningsverk
Foto: Ramboll
Jesper Norell Jesper Norell
Like 0

Haninge kommun ska bygga ett nytt reningsverk i Fors för att öka kapaciteten för Västerhaninge och Tungelsta. Byggfasen är planerad att pågå mellan 2022-2025.

Det nya reningsverket möjliggör att de två kommundelarna kan öka invånarantalet från dagens cirka 19 000 till 37 000 invånare fram till 2050. Dessutom ska reningsverket i Dalarö byggas ut. Ramboll har fått i uppdrag att projektera båda reningsverken och ska följa projekten tills de är färdiga.

– Satsningen bidrar till att fler kan bo och verka i Haninge och dessutom skapas fler arbetstillfällen. Ramboll har fått i uppdrag att projektera båda reningsverken med tillhörande anslutningar och personalbyggnader. De nya reningsverken kommer att vara betydligt mer effektiva och driftsäkra än de befintliga, med en modernare utrustning, säger Lise Langseth, VA-chef på Haninge kommun.

Moderniseringen innebär att den nya anläggningen kommer att vara anpassad för framtida krav på rening av avloppsvatten. Dessutom kommer anläggningen i Fors till stora delar att vara självförsörjande på värme och el från rötgas i reningen och en solcellsanläggning.

Nu ska systemhandling och förfrågningsunderlag tas fram. Byggfas ska påbörjas under 2022 och hålla på fram till 2025.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0