Järnväg
2 min lästid

Utbyggnaden av Södra stambanan fastställd

18:e maj 2016, 11:07
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Trafikverket har nu fastställt järnvägsplanen för utbyggnaden av Södra stambanan mellan Flackarp och Arlöv från två till fyra spår.

– Att vi nu har en fastställd järnvägsplan känns mycket bra. Det är en viktig del i processen att komma fram till byggstarten som är planerad till slutet 2017, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för järnvägsutbyggnaden.

Järnvägsplanen är en mycket detaljerad beskrivning av anläggningen som ska byggas, men också en beskrivning av hur den ska byggas och hur bygget får påverka omgivningen.

Arbetet med att ta fram järnvägsplanen för Flackarp-Arlöv startade 2011 då de första samråden genomfördes. Därefter har ytterligare samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden.

Genomarbetad plan

I september 2015 fanns en genomarbetat järnvägsplan framme som skickades till funktionen för juridik och planprövning inom Trafikverket. De har nu granskat planen och bedömt att den kan fastställas.

– Vi har arbetat länge med järnvägsplanen, den är mycket väl genomarbetat. Vi har tagit hänsyn till många av de synpunkter som kom in under samråd och granskningar, och vi har gjort flera förändringar för att tillmötesgå de synpunkter som kom in, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

– Nu har vi fokus på nästa stora steg som är upphandling av den leverantör som ska bygga anläggningen. Vi räknar med att kunna teckna avtal med en leverantör i april nästa år, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Fastställelseprocessen

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Först kungörs det via annons i Post- och inrikes tidning. Därefter har de som är berörd av beslutet möjlighet att överklaga inom tre veckor. Om beslutet överklagas går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

– Det finns självklart en risk att järnvägsplanen överklagas, det ingår i den demokratiska processen inför ett så här stort projekt. Vi har planerat för en eventuell överklagan och det ska inte behöva påverka tidplanen för utbyggnaden. Vi räknar med att komma igång i slutet av 2017 och att det är klart senast 2023, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

#infrastruktur #järnväg #skåne #södra stambanan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0