Järnväg
1 min lästid

Linköping vill ha tunnel för Ostlänken

1:a april 2015, 08:01
Linköping vill ha tunnel för Ostlänken
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska gå genom Linköping i en tunnel under jord. Trots att det innebär en merkostnad upp till 1,5 miljard kronor. Det hävdar Linköpings kommun i sitt yttrande om Trafikverkets tillåtlighetsansökan för Ostlänken hos regeringen.

“Linköpings kommun förordar att Ostlänken och Södra Stambanan går i tunnel från Malmskogen till Glyttinge. En sådan lösning bidrar till att uppfylla Ostlänkens mål samt ger stora nyttor, bl a resenärsnyttor, fördelar avseende stadsutveckling, bostadsbyggande, arbetsmarknad och näringslivsutveckling samt miljö- och hälsovinster” skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Och fortsätter:
“Trafikverket och Linköpings kommun är överens om korridorens lokalisering, att stationen ska placeras öster om Stångån, att en tunnellösning är tekniskt genomförbar samt att tunnelalternativet ska studeras vidare. I tillåtlighetsprövningen beslutas om korridorer – inte om lösningar inom korridorerna. Remisshandlingen utgör därför inget hinder för en tunnellösning i Linköping.”

Enligt kommunens egna beräkningar ger ett underjordsalternativ på samma sträcka en merkostnad på 0,5 – 1,5 miljarder kr.

#höghastighetståg #järnvägsprojekt #ostlänken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0