Hamnar
24:e mars 20211 min lästid

Infraprojekt kan få en kvarts miljard kronor

24:e mars 20211 min lästid
Infraprojekt kan få en kvarts miljard kronor
Bild: Göteborgs Hamn AB.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Regeringen ansöker om 225 miljoner kronor av EU för att delfinansiera Malmporten i Luleå och Skandiaporten i Göteborg. Totalt är det fem projekt i ansökan, varav två är farledsförbättringar, enligt ett pressmeddelande.

EU satsar stora pengar varje år för att bygga bort flaskhalsar i infrastrukturen. Sveriges regeringen har i år ansökt om 225 miljoner kronor för delfinansiering. av fem projekt.

Sjöfartsverkets infrastrukturdirektör Joel Smith, kommenterar:

– Sjöfarten är oumbärlig för svenskt näringsliv och vi ser att fartygen blir allt större. För att större fartyg ska få tillgång till Sverige behöver kapaciteten i farleder och hamnar möta branschens krav.

De tre resterande projekt som regeringen ansöker om EU-stöd för är: järnvägsprojektet mellan Sundsvall-Dingersjö, en del av Ostkustbanan, Hallsberg – Stenkumla, samt Norrbotniabanan mellan Ytterbyn-Bureå.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF eller FSE) är en av EU:s stora fonder som under en sexårsperiod kommer att spendera 23,2 miljarder euro (cirka 220 miljarder kronor) i olika infrastrukturprojekt runt om i EU. 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0