Järnväg
10:e juni 20221 min lästid

Fler tar självmord längst svenska järnvägsspår

10:e juni 20221 min lästid
Fler tar självmord längst svenska  järnvägsspår
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Totalt omkom 102 personer i bantrafiken 2021. Det är en ökning med 17 personer jämfört med året innan, enligt Trafikanalys.

Antalet omkomna i olyckor var 17 personer. Flest omkommer vid järnvägen, det handlar om åtta plankorstrafikanter och åtta personer som befann sig på förbjudet spårområde.

”Inom transportpolitiken finns målet om maximalt 48 omkomna och 26 allvarligt skadade personer år 2030, där även självmordshändelser i bantrafiken räknas in. Helt avgörande för att nå det målet är att minska antalet självmord”, säger Fredrik Söderbaum, statistiker vid Trafikanalys.

Av de omkomna i bantrafiken är merparten självmord. Totalt avled 85 personer till följd av självmord under 2021, 83 vid järnväg och två i tunnelbanan. Det är fyra personer fler än året innan.

Män dominerar bland de dödade, både i självmord och olyckor. Under 2021 var 71 procent av de omkomna i olyckor män. Vad gäller självmorden är andelen män 72 procent.

#bantrafik #järnväg #olyckor #statistik #trafikanalys
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0