Järnväg
5 min lästid

Mälartrafik rasar mot SJ

22:a november 2021, 12:40
Mälartrafik rasar mot SJ
Bild: Wikimedia Commons
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

I slutet av oktober införde SJ ett påfallande bristfälligt planeringssystem som har lett till 140 inställda avgångar i Stockholm-Mälardalen de senaste två veckorna. Var femte tågavgång med Mälartåg var inställd under fredagen och Mälardalstrafik arbetar i dagliga uppföljningar med SJ för att säkerställa återgång till ordinarie tidtabell.

Nu framlägger Mälardalstrafik krav om ersättning från SJ för den stoppade trafiken, vilket framgår av ett pressmeddelande.

– Att SJ ställer in vart femte tåg i Stockholm-Mälardalen gör mig heligt förbannad. Trafiken måste komma igång igen och resenärerna måste kunna lita på att tåget kommer. SJ måste ersätta för den skada man åsamkat, inte bara vår kollektivtrafik, utan också alla pendlare i Stockholm-Mälardalen, säger Kristoffer Tamsons (M), styrelseordförande Mälardalstrafik och trafikregionråd i Region Stockholm.

– SJ:s katastrofhantering handlar till syvende och sist om vanligt folk som inte kommer i väg till jobbet eller skolan. Man förlorar arbetsinkomst och det kostar även samhället enorma summor. Det här är inget annat än ett rejält kaos och haveri som SJ lämpat över på vanligt folk som försöker få sin vardag att gå ihop, säger Monica Johansson (S), vice ordförande Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

– Det är riktigt provocerande att SJ har haft förmåga att köra trafik mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö,  samtidigt som trafiken i Stockholm-Mälardalen ensidigt ställs in. Här börjar och slutar åtta av tio tågresor. Då måste statens eget järnvägsbolag sätta in resurser och kompetens som säkrar kollektivtrafik i det område i landet där det finns flest resenärer, säger Johan Örjes (C), ledamot i Mälardalstrafik och regionråd i Region Uppsala.

– Att ett så stort bolag som SJ misslyckas så med att införa ett nytt IT-system är alarmerande. Vi i Mälardalen och även Bergslagen har drabbats extra hårt och det kan SJ ännu inte förklara och än värre inte kunnat rätta till, säger Nina Höijer (S), ledamot Mälardalstrafik och regionråd i Region Örebro län.

– SJ:s haveri och oförmåga har omkullkastat människors hela vardag. Människor kommer inte till eller från arbete och studier och kan inte heller hämta sina barn på förskolan. Det är helt oacceptabelt och vi utkräver ansvarstagande av SJ, säger Martin Tollén (S), ersättare Mälardalstrafik och 1:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Från SJ:s sida har tongångarna om väntade trafikstörningar varit betydligt mer avslappnade. I ett pressmeddelande från 11 november varskor SJ om inställda avgångar som ska ske “på ett sätt som gör att kundpåverkan blir så liten som möjligt”.

– Vi brukar likna systembytet med ett hjärt- och lungbyte, och då kan man förstå att det inte går att genomföra ett sådant byte utan att det uppstår en del inkörningsproblem. Det är det vi har just nu, och det har lett till en del personalbrist som tvingar oss att ställa in enstaka avgångar, sade SJs presschef Tobbe Lundell.

Vidare löd informationen att det i majoriteten av fall skulle komma att finnas alternativa avgångar i närtid, eller andra alternativ som buss och andra tågförbindelser, samt att SJ själva “i vissa fall” skulle bidra med ersättningstrafik.

– På totalen är det en väldigt liten del av SJs trafik som påverkas av detta och vi gör allt vi kan för att komma till rätta med de problem vi har. Samtidigt har vi full förståelse för att kunder drabbas och tvingas planera sin resa på ett annat sätt än tänkt, och det beklagar vi verkligen, sade Tobbe Lundell.

Vidden av trafikproblemen som har uppstått är dock oförsvarbart från Mälartrafiks perspektiv, varför kravet om ersättning ses som en självklarhet.

– Vi kan inte se detta på något annat sätt än ett avtalsbrott från SJ:s sida som slår mot Stockholm-Mälardalen och inte minst Västmanland. Förtroendet för SJ är raserat och vi förväntar oss att SJ gör rätt ifrån sig, säger Tommy Levinsson (S), ledamot i Mälardalstrafik och regionråd i Region Västmanland.

Fakta
  • I slutet pu00e5 oktober infu00f6rde SJ ett nytt planeringssystem i hela landet, fu00f6r att effektivare kunna planera trafik och personal. Detta systembyte har nu orsakat stora problem och utmaningar fu00f6r tu00e5gtrafiken i Stockholm-Mu00e4lardalen. Fu00f6r att hantera denna personalbrist har SJ valt att stu00e4lla in ett stort antal avgu00e5ngar. De instu00e4llda avgu00e5ngarna har ensidigt drabbat resenu00e4rerna i Stockholm-Mu00e4lardalen. u00d6vrig trafik hos SJ har ku00f6rts i stort sett som vanligt.u00a0u00a0
  • Under de senaste tvu00e5 veckorna har u00f6ver 140 avgu00e5ngaru00a0 stu00e4llts in och vi ser just nu inte att SJ har nu00e5gon lu00f6sning pu00e5 problemet. Med start pu00e5 fredagen u00e4r var femte Mu00e4lartu00e5gsavgu00e5ng instu00e4lld och att detta kan fortsu00e4tta u00e4ven under kommande veckor.
  • Fu00f6r att reducera fu00f6ljderna av problemet arbetar Mu00e4lardalstrafik intensivt fu00f6r att hitta alternativa tillfu00e4lliga lu00f6sningar, till exempel ersu00e4ttningstrafik med buss samt mu00f6jlighet fu00f6r resenu00e4rerna med biljett till Mu00e4lartu00e5g att resa i parallell trafik som bedrivs av SJ.
  • Mu00e4lardalstrafik har u00e4ven infu00f6rt dagliga uppfu00f6ljningar med SJs hu00f6gsta ledning i syfte att SJ su00e5 snart som mu00f6jligt ska u00e5tergu00e5 till ordinarie tidtabell fu00f6r Stockholm-Mu00e4lardalen med Mu00e4lartu00e5g.
  • Mu00e4lardalstrafik undersu00f6ker nu alla mu00f6jligheter att kru00e4va ersu00e4ttning fru00e5n SJ fu00f6r avtalsbrott kopplat till den trafik som u00e4r bestu00e4lld och ska ku00f6ras som del av den upphandlade trafiken i Stockholm-Mu00e4lardalen.
#avgångar #krav om ersättning #mälartrafik #sj #tågkaos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0