Infrastruktur Järnväg
2 min lästid

Tåget Connecting Europe Express rullar in på svensk mark

30:e september 2021, 08:24
Tåget Connecting Europe Express rullar in på svensk mark
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Den 1 oktober kommer Connecting Europe Express till Sverige med två tydliga syften – att genom samtal och möten öka medvetenheten om järnvägens bidrag till EU:s miljömål, men också de hinder som ännu försvårar resor och transporter över nationsgränser.

The Connecting Europe Express (CEE) är ett initiativ från EU-kommissionen, och ingår i Europaåret för järnväg 2021. Till Sverige kommer CEE den 1 – 2 oktober, och stopp görs bland annat i Malmö, Norrköping och Stockholm.

Under CEE:s tid i Sverige är målet att ge EU-kommissionens representanter en bild av hur den svenska järnvägsbranschen ser på järnvägens möjligheter, vilka erfarenheter som dragits av att ha en av Europas mest avreglerade järnvägsmarknader. Men inte minst, vilka tekniska och administrativa hinder som man anser att kommissionen måste adressera för att öka järnvägens andel av de europeiska transporterna både för personresor och godstransporter. 

– Järnvägen står idag för 11 procent av transportarbetet i Europa, men bara 0,4 procent av CO2 utsläppen. Så järnvägen har en stor potential, och kan spela en avgörande roll i EU:s mål om att bli klimatneutralt 2050 – det vill säga lyckas uppnå ”The green deal” utan att för den skull lägga en hämsko på människans inneboende vilja att resa, mötas samt uppleva nya platser och resmål säger Annelie Nylander, Trafikverket, nationell kontaktperson för Europaåret för järnväg 2021.

Bland de ämnen som kommer presenteras ombord på CEE finns ett antal svenska innovationer inom forskningsprogrammet Shift2Rail och Trafikverkets roll i arbetet med godskorridoren ScanMed. Även det i en europeisk jämförelse unika samarbetsklimatet som kännetecknar svensk järnväg ska ges utrymme i programmet.

– Vår förhoppning är att vi med det program och de resenärer vi har ombord lyckas skapa två givande dagar. Målbilden är ett rullande järnvägssamtal där företrädare för den svenska järnvägsbranschenen kan nyttja en unik tågresa för att föra fram perspektiv och utmaningar direkt till de som faktiskt sitter på mandatet att ”växla in” framtidens järnvägsresor och transporter på önskat spår avslutar Annelie Nylander. 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0