Järnväg
2 min lästid

Infranord går som tåget

12:e augusti 2021, 09:03
Infranord går som tåget
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Under det andra kvartalet har Infranord en väsentligt bättre orderingång, 1 588 (834) miljoner kronor, än andra kvartalet föregående år. Med ett flertal stora projekt under 2021 och 2022 ser den positiva trenden ut att kunna hålla i sig.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 178 miljoner kronor, jämfört med 1 136 miljoner kronor samma period i fjol. Rörelseresultatet slutade på 60 miljoner kronor, jämfört med 61 miljoner kronor i fjol.

Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat, enligt rapporten.

– Vi har under året arbetat hårt med effektiviseringar och haft fortsatt fokus på våra projekt vilket resulterat i en positiv anbudsframgång. Under andra kvartalet hade Infranord en väsentligt högre orderingång, 1 588 (834) MSEK, jämfört med samma period föregående år. Jag är mycket stolt över Infranords anbudsframgångar i Sverige och att vi vunnit två kontrakt gällande spårbytesprojekt i Norge säger Henrik Löfgren, VD för Infranord.

April – juni

  • Orderingången under perioden var 1 588 (834) MSEK.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 178 (1 136) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 60 (61) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 47 (49) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,36) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 (151) MSEK.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0