Hamnar
3 min lästid

Göteborgs Hamn går vidare med stort logistikprojekt

22:a juni 2021, 10:08
Göteborgs Hamn går vidare med stort logistikprojekt
Henrik Saxborn och Elvir Dzanic. Visionsbild över hur logistiknavet Halvorsäng vid Göteborgs Hamn kan komma att gestalta sig. Foto: Göteborgs Hamn AB
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Göteborgs Hamn AB har tecknat en avsiktsförklaring med Castellum om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett logistiknav. Samarbetet är avsett att gå vidare i ett joint venture-bolag där parterna äger lika delar.

Syftet med partnerbolaget är att ta ansvar för att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut de uppförda logistiklokalerna. Markområdet uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 155 000 kvm byggyta (BTA). Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, och projektstart beräknas ske under 2021.

-Vi har landat i en fördelaktig lösning för alla inblandade där Göteborgs Hamn AB fortsatt kommer att ha kvar rådighet över marken. Samtidigt delar vi investeringskostnader och risker med en partner som har stor kunskap och erfarenhet av logistikfastighetsutveckling. Det kommer att gynna hamnen som helhet, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Ett positivt beslut fattades av kommunstyrelsen i förra veckan. För att bolagsbildningen ska kunna ske är förutsättningen ett godkännande i kommunfullmäktige.

– Nu hoppas vi på ett positivt beslut även i kommunfullmäktige för ett långsiktigt samarbete kring logistikfastigheter som bidrar positivt till parternas mål och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Castellums initiala investering för 50% av markförvärvet beräknas uppgå till cirka 400-450 mkr. Utöver markförvärvet beräknas en investeringsvolym om ytterligare cirka 550 Mkr för Castellums del. Castellum valdes till hamnens partner genom en urvalsprocess som avslutades i slutet av förra året. I processen har hamnbolaget tagit ställning till ett flertal bud där bland annat ekonomi och miljöarbete varit viktiga faktorer.

En avsiktsförklaring är undertecknat av parterna. Detta syftar framför allt till att göra det möjligt att under ordnade former hantera de kundförfrågningar som förväntas och därmed skapa förutsättningar för en projektstart under slutet av 2021. Den ursprungliga tidsplanen för det gemensamma arbetet ligger fast där olika arbetsgrupper utvecklar de olika delarna i ett framtida aktieägaravtal så att projektet är startklart i höst.

– Det är fortfarande tidigt i processen men vår absoluta intention är att medverka till en framgångsrik utveckling av Halvorsäng. Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik, säger Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0