Infrastruktur
1 min lästid

NCC bygger och omgestaltar

12:e juni 2024, 08:59
NCC bygger och omgestaltar
Bildkälla: NCC.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på drygt 60 miljoner kronor.

– I större komplicerade VA-projekt som detta är det tryggt med ett nära samarbete med entreprenören redan i tidigt skede, där vi tillsammans bidrar med vår expertis. NCC har bred och lång erfarenhet av att bygga och renovera ledningsnät i alla typer av miljöer, likväl som god lokalkännedom, och vi ser fram emot att nu komma i gång med själva byggarbetet, säger Anna Paulsson, projektledare NSVA.

NCCs uppdrag innebär ombyggnation av befintliga vatten- spillvatten- och dagvattenledningar på Artillerigatan-Gjörloffsgatan i centrala Landskrona. Fastigheterna längs den kilometerlånga sträckan, ska också få nya serviser.

I omgestaltningen av Artillerigatan byggs bland annat en gång- och cykelväg på den södra sidan och ny belysning och mer grönska.

– Att byta VA-ledningar är ett arbete som sällan passerar obemärkt. Tillsammans med NSVA och Landskrona stad har vi i samverkan enats om de bästa lösningarna för såväl ett effektivt genomförande som en fin slutprodukt, säger Mikael Thulin, produktionschef NCC Infrastructure.

Byggstart sker i mitten av augusti 2024 och arbetet beräknas vara klart våren 2026.

#landskrona #ncc #nsva
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0