Infrastruktur
2 min lästid

Järnvägen en bromskloss för industrin

31:a maj 2024, 05:46
Järnvägen en bromskloss för industrin
Genrebild. Foto: Johan Nilsson / TT.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

I rapporten Industribroms eller industrilyft? uppger en fjärdedel av de tillfrågade industriföretagen att de påverkas på ett sätt som antingen direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora merkostnader och långsiktiga hot mot framtida produktion.

Därutöver påverkas vartannat industriföretag av kostnader på grund av trafikstörningar, exempelvis i form av extra lagerhållning.

Omtag Svensk Järnväg startades av SJ och leds av Tågföretagen.

− För ett land som Sverige är ett väl fungerande transportsystem en förutsättning för internationell konkurrenskraft. Vi ser ett stort behov av att tillförlitligheten på järnvägen ökar, både för att företagen ska kunna leverera sina varor och för att kunna rekrytera rätt kompetens. Det är tydligt att många företag upplever förseningar på tågen som ett hinder för deras medarbetares pendlingsmöjligheter och möjligheten att attrahera ny arbetskraft, säger Monica Lingegård, vd SJ och ordförande i Tågföretagen.

− Denna rapport tillför ytterligare kunskap om konsekvenserna av bristerna i järnvägssystemet och vad det innebär för svensk industri. Järnvägen kan komma att bli en faktor som avgör om vår industriella sektor står inför ett stagnationsscenario eller ett tillväxtscenario med ett växande bidrag till samhällsekonomin. Tillväxtscenariot kräver att bristerna i järnvägssystemet åtgärdas skyndsamt, säger Henrik Dahlin, vd Green Cargo och vice ordförande i Tågföretagen.

Hela rapporten går att läsa här.

#omtag svensk järnväg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0