Infrastruktur Företag & Affärer
1 min lästid

Norconsult tar hem kommunalt ramavtal

14:e februari 2024, 10:17
Norconsult tar hem kommunalt ramavtal
Bild från tidigare trafikprojekt i Umeå. Bildkälla: Norconsult.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Avtalet gäller utredning, planering och utformning av trafikmiljö för alla trafikslag avseende framkomlighet, kapacitet och trafiksäkerhet i stadsmiljö. Uppdragen kan till exempel handla om parkeringsutredningar för mobilitetshubbar, trafikalstring, trafiksimulering och kapacitetsberäkningar.

– Utöver trafik kan det bli aktuellt med specialisthjälp från några av våra övriga avdelningar, exempelvis arkitektur, stadsbyggnad och landskap. Norconsults arkitekter har nyss tecknat ramavtal inom arkitektur i Umeå kommun vilket ger goda möjligheter till samarbetsuppdrag, säger Karin Gamberg, Avdelningschef för Trafik på Norconsult.

“Viktig del i samhällsplaneringen”

Ramavtalet handlades upp på kvalitetsgrunder och Norconsult är en av tre utvalda leverantörer som fått tilldelning. Eftersom Umeå är inköpscentral för ett antal närliggande kommuner kan avrop även komma från Nordmalings kommun, Robertsfors Bostadsstiftelse, Robertsfors kommun, Vindeln Bostäder AB, Vindelns kommun och Vännäs kommun.

– Trafikplanering är en viktig del i samhällsplaneringen och vi kommer få vara med när Umeå och övriga avropsberättigade kommuner fortsätter sin utveckling mot hållbara och attraktiva städer. Ramavtalet är en viktig pusselbit i Norconsults nationella tillväxtsatsning inom trafikområdet och dessutom i en mycket intressant och expansiv region; norra Sverige, säger Karin Gamberg.

Avtalet gäller i två år med möjlig förlängning i ytterligare två år.

#norconsult #umeå #umeå kommun
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0