Infrastruktur
1 min lästid

AFRY får fortsatt förtroende med den finska järnvägen

13:e september 2023, 08:12
AFRY får fortsatt förtroende med den finska järnvägen
AFRY:s högkvarter. Foto: AFRY
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Järnvägslinjen Tammerfors–Jyväskylä är en av huvudlinjerna i det finska järnvägsnätet. Nu när projektet går vidare till implementeringsfasen görs det fortsatt med AFRY som valts ut för att få fortsätta som huvudprojektör. Bland de utvalda uppgifterna finns omläggning av spår, implementering av dubbelspår samt nya stationer.

− Vi tycker att det är viktigt att samarbetspartnern är starkt engagerad i projektet från ett tidigt skede. Utvecklingen av arbetssätt, planeringsprocesser och tidsplaner utgör tillsammans en solid grund för ett effektivt och högkvalitativt genomförande av planeringen, säger Eero Virtanen, projektledare på finska Trafikverket.

− När den utvalda partnern är involverad i framtagningen av planeringen, projektet, arbetsprogrammet och utformningen av målbilden, flyttas fokus från enskilda delprojekt till att optimera helhetsbilden och resursutnyttjandet som storskaliga enheter i ett längre perspektiv. Detta ger effektivitet i planeringsprocessen och leder till kostnadsbesparingar, säger Mikko Inkala, chef för AFRYs transportverksamhet i Finland.

Implementeringsfasen är planerad att påbörjas i september 2023.

#afry #trafikverket finland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0