Infrastruktur
4:e mars 20222 min lästid

Ny bro nalkas över sundet mellan Värmdö och fastlandet

4:e mars 20222 min lästid
Ny bro nalkas över sundet mellan Värmdö och fastlandet
Foto/Illustration: Dissing+Weitling
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Nulägets begränsade framkomlighet med två körfält åt varsitt håll gör att det bildas köer i rusningstrafik, vilket ihop med korta av- och påfarter gör trafikplatserna i anslutning till bron olycksdrabbade.

– Den nya bron kommer att bli en del av väg 222 Värmdöleden, i projektet ingår också en ombyggnad av trafikplatserna vid Skuru och Björknäs med tillhörande lokalvägar, broar och gång- och cykelvägar samt renovering och ombyggnad av den gamla Skurubron, säger Åse Wallin, projektledare för Trafikverket.

Ståldelarna till bron – som blir 30 meter bred med totalt sex körfält där körfälten längst till höger vigs åt kollektivtrafiken samt trafikanter som ska köra av och på bron – tillverkas i norra Italien. De fraktas hit, främst med tåg, för att sedan monteras på plats.

–  Det är som ett gigantiskt pussel. Alla delar provmonteras i Italien innan de fraktas till Sverige för att säkerställa att delarna passar ihop väl på plats. Bron består av totalt 62 brosektioner. Varje sektion byggs ihop av sju mindre delar som svetsas ihop inne i hallen.

Skurubron planeras kunna öppna för trafik i slutet av 2022, varefter den befintliga bron ska renoveras och byggas om till gång- och cykelväg respektive lokalväg.

– Nu börjar bron synas och det går att se att den sticker ut från montagehallen. Vartefter bron förlängs med nya brodelar så kommer den att lanseras, eller skjutas ut över sundet steg för steg i etapper, säger Wallin.

Hela projektet med ny- och ombyggnad väntas kosta totalt 1, 3 miljarder (prisnivå 2016) och beräknas vara helt klart år 2024.

#Åse wallin #bro #kollektivtrafik #nacka #skurubron #skurusundet #värmdöleden
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0