Infrastruktur
2 min lästid

Liberalerna vill se ny förbindelse mellan Skåne och Danmark

20:e november 2021, 11:29
Liberalerna vill se ny förbindelse mellan Skåne och Danmark
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

– Det är glädjande att Liberalerna nationellt nu delar den uppfattning som finns i Skåne. Fungerande infrastruktur är avgörande för handel och tillväxt. Att Öresund får ytterligare en förbindelse är nödvändigt om vi ska klara godsflödena när Fehmarn Bält-förbindelsen står färdig. Detta är inte en regional fråga. Tvärtom. Stora delar av Sveriges internationella handelsutbyte går över Öresund. För att Sveriges gränsöverskridandegodstransporter även i framtiden ska kunna gå på räls, behövs därför ytterligare en förbindelse, säger Louise Eklund, regionråd i Skåne och vice ordförande för Liberalerna Skåne

En ny fast förbindelse kommer att vara en stor infrastruktursatsning som tar tid att genomföra, därför behövs lång framförhållning. Liberalerna i Skånes förslag till landsmötet var att tillsätta en ny mellanstatlig utredning, där Sverige och Danmark tillsammans tittar dels på vilka behoven är som en ny fast förbindelse över Öresund ska lösa, dels vilken förbindelse som bäst adresserar dessa behov. Något som nu fått gehör.

– Just nu byggs en förbindelse mellan Danmark och Tyskland, Fehmarn Bält, som helt kommer att förändra spelplanen för hur vi reser, handlar och transporterar gods i norra Europa. En grön infrastruktur håller på att växa fram i vår gemensamma megaregion. Det är av yttersta vikt att hela sträckan fungerar. Öresund får inte bli en flaskhals. Följer inte Sverige upp med en ny fast förbindelse är risken stor att Skåne blir just det. Detta skulle hindra svensk export att nå den europeiska marknaden, vilket vore djupt olyckligt. Därför är det mycket glädjande att Liberalerna nu tagit detta beslut, avslutar Louise Eklund, regionråd i Skåne och vice ordförande för Liberalerna Skåne

#danmark #förbindelse #godsflöden #infrastruktur #infrastruktursatsning #liberalerna #öresund #skåne #sverige #transport
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0