Energi Eldistribution
3 min lästid

Sex år sent: Sydvästlänken äntligen driftsatt

16:e augusti 2021, 10:52
Sex år sent: Sydvästlänken äntligen driftsatt
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Den 27 juli sattes Sydvästlänken i drift – sex år efter planerad driftstart. Med en förbättrad överföringskapacitet mellan norr och söder kan en del av prisskillnaderna för elkonsumenter jämnas ut. Dessutom väntas även Sydvästlänken bidra till att uppsatta klimatmål kan nås när nya delar av samhället elektrifieras, skriver Kundkraft.

Projektet Sydcästlänken har drivits av Svenska Kraftnät (SVK) på uppdrag av regeringen med målet att förbättra överföringskapaciteten mellan norr och söder, för att på så vis minska prisskillnaderna på el i landet.

Som Kundkraft rapporterade tidigare i år har projektet innehållit många förseningar, men nu sex år efter planerad driftstart är äntligen SydVästlänken i kommersiell drift. Kostnaden för projektet landade på 7,3 miljarder kronor och är Svenska Kraftnäts största investering i transmissionsnätet genom tiderna.

Glädjande besked för konsumenter i söder
Med Sydvästlänken i drift är det många konsumenter i södra Sverige som pustar ut. Konsumenter i söder har i flera års tid betalat mycket mer för sin el jämfört med konsumenter i norr, vilket väckt starka reaktioner. Att SydVästlänken nu är igång beräknas bidra till minskade prisskillnader i landet då överföringskapaciteten stärkts, och enligt SVK förväntas överföringskapaciteten öka med 25% från mellersta till södra Sverige.

– Eftersom den största delen av Sveriges elproduktion sker i norr och det största elbehovet finns i söder är det otroligt viktigt att vi har en fungerande elöverföring. Med Sydvästlänken kan alltså elförsörjningen tryggas i södra Sverige, berättar Kajsa Sundqvist.

Viktig för att nå klimatmål
Förutom minskade prisskillnader i landet är SydVästlänken en viktig del för att kunna nå de uppsatta klimatmålen. Med ett ökat elbehov i samhället, framförallt inom transport och industri, är det av yttersta vikt att elnätet förstärks och byggs ut. Regeringen planerar därför fortsatt upprustning och stora investeringar i elnätet, och beloppet SVK väntas investera i elnätet uppgår till 23,3 miljarder kronor fram till år 2024.

– Det här ett glädjande besked för tusentals elkonsumenter i södra Sverige som under nästan tio år har haft högre elpriser än övriga landet. Denna skillnad kommer inte helt elimineras men varje sparad krona är givetvis välkommen. Att konsumenterna får tillgång till renare el som produceras i Sverige och minskar behovet av att importera el som generera utsläpp är lika viktigt som priset. Vi ser effekterna som utsläppen har på miljön över hela världen, att minska klimatavtrycken handlar om att både göra vad man kan på individnivå men också ställa krav på att få bra förutsättningar genom rätt infrastruktur, Ssäger Sharon Lavie, sparekonom på Kundkraft.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0