Industri Stål
3 min lästid

Ny fabrikslösning för stålsmältverk

29:e november 2021, 11:36
Ny fabrikslösning för stålsmältverk
Fotograf: davit85 stock adobe com
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Den nya fabrikslösningen ABB Ability Smart Melt Shop är en digital applikation för smarta fabriker i metallindustrin utvecklad för att öka stålverkets produktivitet, spara energi och höja säkerheten på arbetsplatsen, med en återbetalningstid på sex månader. Applikationen automatiserar och optimerar skänk- och kranrörelser i stålverk, vilket gör det möjligt att spåra och schemalägga transporten av smälta från skänkugn till stränggjutning. Det framgår av ett pressmeddelande från ABB.

Den nya lösningen baseras på digitala algoritmer och erbjuder en kraftfull skänkföljning i realtid samt en automatiserad planeringsmodul för kranar och en prognostiserande termisk modelleringsmotor. Skänkens förflyttning via kranar och transportvagnar följs i realtid. Positioneringsteknik med radar och laser ger en noggrann visualisering och minskar behovet av hårdvara och underhåll jämfört med RFID-lösningar. Den automatiserade planeringsmodulen för kranar omfattar orderprognoser, ruttplanering och automatisk kvittering av utförda moment.

Autonom drift

Genom att eliminera manuell samordning och därmed öka säkerheten i heta zoner då färre personer rör sig där, utgör detta en möjlighet för ståltillverkare att gå mot autonom drift.

Den termiska modelleringsmotorn använder skänkens temperaturhistorik från följningsmodulen och prognostiserad värmeöverföring från planeringsmodulen för att förutsäga de termiska förlusterna under skänkens rörelser och därmed rätt lyfttemperatur vid skänkugnen. Det resulterar i bättre anpassning av smältans temperatur vid stränggjutningen som eliminerar tidsförluster och därför ökar produktiviteten.

Via förbättrad anpassning av smältans temperatur kan lösningen ge 4–5 procent högre gjutkapacitet till gagn för produktiviteten och minskad ljusbågsbildning med 5 grader per smälta i skänkugnar för ökad energi- och kostnadseffektivitet.

– Vi är stolta över att lansera ABB Ability Smart Melt Shop – den första i sitt slag inom stålindustrin som gör det möjligt för ståltillverkare att koppla samman alla processer och rörliga utrustningar i stålverket för att uppnå synkroniserade operationer och eliminera flaskhalsar i produktionskapaciteten. Digitaliseringen av kärnprocesser kommer att ge oss nya nivåer på produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom stålsektorn, säger Tarun Mathur, Global Product Manager, Metals Digital på ABB.

ABB Ability Smart Melt Shop har redan installerats av JSW Steel Ltd, där det har införts i samband med en utbyggnad av Dolvi Works-anläggningen i delstaten Maharashtra, Indien.

Fu00f6rdelar med nya ABB Ability Smart Melt Shop:
  • 4u20135u00a0procent hu00f6gre gjuthastighet tack vare bu00e4ttre anpassning av u00a0smu00e4ltans temperatur
  • Minskade tappningsfu00f6rdru00f6jningar i EAF eller konvertrar tack vare effektivare tidplanering av kranar fu00f6r sku00e4nkru00f6relser
  • Bu00e4ttre sku00e4nkhantering och underhu00e5llsplanering tack vare tillgu00e5ng till historiska data u00f6ver alla ru00f6relser
  • u00d6kad arbetskraftsproduktivitet eftersom manuella ingrepp eller kvitteringar inte behu00f6vs
  • 5u00b0u00a0C mindre ljusbu00e5gsbildning per smu00e4lta (batch) i sku00e4nkugnen genom att termiska modeller anvu00e4nds fu00f6r att fu00f6rutsu00e4ga lyfttemperaturen exakt
  • Bu00e4ttre beslutsunderlag tack vare fu00f6rutsu00e4gelser av sku00e4nkru00f6relser och planering av kranar
  • u00d6kad su00e4kerhet med fu00e4rre personer i heta zoner som annars skulle behu00f6vas fu00f6r att hantera sku00e4nk- och kranru00f6relser
#abb #fabrikslösning #stålsmältverk
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0