Papper & Massa
1 min lästid

Stena förvärvar IL Recycling

13:e april 2016, 09:42
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

IL Recycling säljs – Stena Metall har tecknat avtal om att förvärva bolaget.  

Den 8 april i år så tecknade Stena ett avtal om att köpa samtliga aktier i IL Recycling som nu ägs av Stora Enso, Fiskeby Board, SCA och Smurfit Kappa. Förvärvet förutsätter godkännanden av konkurrensmyndigheterna. Med anledning av att förvärvet förutsätter godkännanden av både svenska och polska konkurrensmyndigheter går det inte i nuläget att ge besked om när en övergång till Stena Recycling blir aktuell. Information om detta sker då godkännandet annonseras.

– Vår resa från ett renodlat materialföretag till ett företag med allt större serviceinnehåll har gjort att våra ägare har bedömt att det är ett lämpligt läge att ta nästa steg i utvecklingen för IL Recycling. Vi går nu en spännande framtid tillmötes som vi ser fram emot med tillförsikt. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi kräver resurser för att utveckla framtida lösningar för kunderna och hållbara behandlingsmetoder säger Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef för IL Recyclingkoncernen.

#bolagsköp #förvärv #il recycling #papper & massa #stena #stena metall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0