Byggindustrin
2 min lästid

NCC gör dammhöjningar åt LKAB i Kiruna

6:e juli 2023, 07:30
NCC gör dammhöjningar åt LKAB i Kiruna
Bildkälla: NCC.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

NCC ska på uppdrag av LKAB utföra dammhöjningar av två sträckor av sandmagasinet i Kirunagruvans industriområde under 2023-2024. I arbetet ingår grundläggning i dammtån av dessa två sträckor och en krönhöjning på 6 meter respektive 2 meter.

Krönhöjningen innebär ett stort schaktnings- och fyllningsarbete om cirka 300 000 m3 schakt och cirka 800 000 m3 fyllning. Höjningarna genomförs i den takt som krävs för att möta uppmätta deponeringsbehov och i den takt som sökta miljötillstånd medger. NCC ska även installera kraftförsörjning för mätbrunnar och lägga dränageledningar och rensbrunnar.

– En förutsättning för att produktionen av järnmalm i Kirunagruvan ska vara möjlig är att vi säkerställer deponeringen av anrikningssand löpande. För att detta ska fungera måste sandmagasinets dammanläggningar höjas kontinuerligt för att hela tiden kunna ta emot ny anrikningssand. För att skapa de bästa förutsättningarna för ett tids- och kostnadseffektivt arbete har vi nu ingått ett samarbete med NCC för att säkerställa deponeringen långsiktigt, säger Mattias Ejnestrand, ombud, projektavdelning LKAB.

När man bryter järnmalm skapas stora mängder vått avfall, anrikningssand, som deponeras i dammanläggningar. I dessa dammanläggningar finns ett sandmagasin och ett klarningsmagasin. I sandmagasinet sedimenterar anrikningssanden medan vattnet leds vidare till klarningsmagasinet.

– NCC har byggt dammar tidigare och har lång och god erfarenhet från liknande uppdrag runt omkring Malmfälten. Vi är stolta och glada över förtroendet som LKAB gett oss och ser fram emot att inleda samarbetet, säger Robert Nilsson, produktionschef på NCC Infrastructure i Kiruna.

Projektet beräknas stå klart under hösten 2024.

#dammar #kiruna #lkab #ncc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0