Gruva
1 min lästid

Dåligt kvartal för SSAB

17:e september 2012, 07:45
Dåligt kvartal för SSAB
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Svag efterfrågan påverkar SSABs resultat för tredje kvartalet negativt. Volymutvecklingen, främst inom tunnplåtsverksamheten, har varit väsentligt svagare än de bedömningar som gjordes i samband med offentliggörandet av rapporten för andra kvartalet 2012.

Utöver normala underhållsstopp under sommaren har kapacitetsutnyttjandet hittills under tredje kvartalet uppgått till knappt 60 % inom SSAB EMEAs tunnplåtsverksamhet. Kunderna har varit mycket avvaktande i såväl norra som södra Europa.

Järnmalmspriserna har fallit kraftigt på spotmarknaden. Prisförändringen väntas få effekt på SSABs resultat under första kvartalet 2013. Prisutvecklingen på järnmalm har medfört en press nedåt på stålpriserna, främst på standardprodukter, medan prisnivån på kyld grovplåt är mer stabil.

Den kraftiga förstärkningen under sommaren av den svenska kronan i förhållande till euron har, till följd av valutasäkring, haft begränsad effekt på resultatet. Cirka hälften av SSAB EMEAs försäljning sker i euro, medan kostnaderna huvudsakligen är i SEK och USD.

Sammantaget bedöms SSABs rörelseresultat för tredje kvartalet 2012 uppgå till cirka -700 miljoner kronor (inklusive avsättningar för engångskostnader) med ett fortsatt positivt operativt kassaflöde.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0