Gruva
3 min lästid

Trafikläge vid framtida gruvetableringar

26:e juni 2012, 08:25
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

I dagarna har det blivit klart att teknikkonsulterna Vectura tillsammans med ÅF Infraplan har vunnit upphandling av åtgärdsvalsanalys av trafik- och transportbehov i öst-, västlig riktning.

– Jo, det är faktiskt en möjlighet att vi kan få något av ett Klondyke om en förväntad expansion i skogs- och gruvnäringen, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Efterfrågan på persontrafik med järnväg har vuxit långt mer än förväntningarna samtidigt som den råvarubaserade näringen efterfrågar miljövänliga och effektiva transporter.

Flaskhalsar ska byggas bort
För snabba flöden av godstransporter pågår utbyggnad av enhetliga terminalfunktioner i Storuman, Umeå och utbyggnad av hamnar i Umeå, Vasa i Finland och Mosjön och Mo i Rana i Norge.
– Samtidigt måste flaskhalsar i övriga järnvägssystemet ses över, säger Erik Bergkvist.

Kraftigt förväntad ökning av godset
Godstransporterna förväntas öka kraftigt. Hedlunda träindustri i Lycksele expanderar och skogsnäringar vill öka transporterna på järnväg. Det öst-västliga stråket bedöms också kunna bli en allt viktigare transportlänk för personer och gods till och från Finland och Ryssland med kopplingar till de norska hamnarna.
Om planerade gruvetableringar blir verklighet ökar godstransporterna till både Sveriges och Norges hamnar. Men alla stora etableringar skapar dessutom förändringar i samhällsstrukturer med ökad persontrafik och gods för uppbyggnad av bostäder och andra livsnödvändiga varor.

Pajala som exempel
Gruvetableringen i Rönnbäcken kan ge 350 årsarbeten utan att räkna med tillkommande arbetstillfällen i byggbranschen, service, omsorg och sjukvård. Beräknat antal arbetstillfällen i övriga möjliga etableringar: Fäboliden 250, Svartliden 120, Höglandsgruvan 50.
Åtgärdsvalsanalysen kommer bland annat använda sig av erfarenheter från Pajala där en stor gruva nyligen öppnat. Huspriserna har stigit till miljonbelopp från att ha varit osäljbara, nya hyresbostäder byggs och servicenäringen expanderar.
Pajala är ett skäl till att Norrbottens arbetsmarknad benämns som ett Klondyke och jobben är attraktiva. Till gruvan är det 4000 arbetssökande till 400 jobb.

Underlag för trafikutbyggnad
Åtgärdsvalsanalysen blir ett bra underlag för samverkan med Trafikverket och beredskap för utbyggnad och val av rätt teknik vid kommande strukturförändringar.
– Med åtgärdsvalsanalysen får Region Västerbottens politiker ett bra beslutsunderlag för att kunna prioritera vilka insatser som ska göras inom ramen för de cirka 75 miljoner kronor som finns avsatta för tvärstråket Storuman-Umeå, säger Mårten Edberg, Infrastrukturstrateg vid Region Västerbotten.

Unik samverkan mellan konsulter
– Vi kommer titta närmare på hur dagens trafik- och transportsystem kan klara nutida behov och hur man kan möta framtida utveckling, berättar Magnus Burvall, konsult vid Vectura.
Vectura ansvarar för processledning samt utredningsarbetet som berör infrastruktur, gods och resande och ÅF-infraplan ansvarar för utredning och analyser avseende samhällsutveckling för näringsliv, bostäder, byggande och de behov som det medför. Region Västerbotten är beställare och ansvarig tjänsteman är Infrastrukturstrategen Mårten Edberg.
– En nära samverkan mellan våra två konsultföretag och våra olika specialkompetenser tror vi kommer ge det bästa underlaget för den gemensamma bild som krävs för att möta framtidens förändringar, säger Peter Stensson, biträdande uppdragsledare på ÅF-Infraplan.

Ett län med inflyttning
– Genom åtgärdsvalsanalysen tydliggörs förutsättningar och motiv för kommande investeringar där olika samhällsintressen kan sammanjämkas. Västerbotten ska vara ett län där man både vill arbeta och leva. Goda livsvillkor är den viktigaste grunden för inflyttning till Västerbottens inland, säger Erik Bergkvist.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0