Industri Biotech
3 min lästid

Örebros miljöarbete får skjuts av biopannan Lilly

9:e september 2013, 09:44
Örebros miljöarbete får skjuts av biopannan Lilly
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Den senaste uppföljningen av Örebros miljömål visar att kommunen är på rätt väg, men även att takten måste öka om målet på minskad klimatbelastning med 40 procent per kommuninvånare till 2020 ska uppnås. Dagens 16 procent måste bli fler och ett sätt är Åbyverkets nya biobränsleeldade panna; Lilly.

– Vi är glada att utvecklingen går i rätt riktning, säger Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande i Örebro. Men vi måste växla upp arbetet med att minska klimatbelastningen och skapa ett hållbart samhälle. Med den nya biobränsleeldade pannan på Åbyverket kan vi få god skjuts framåt.

Uppföljningen visar dock att just de kommunala förvaltningarnas och bolagens klimatbelastning minskat med hela 28 procent mellan 2000 och 2012. Om trenden håller i sig uppfylls delmålet om en halvering till 2020 med god marginal.

E.ONs nya biobränsleeldade panna togs i drift i januari 2013 och invigs med en dop-ceremoni i dag fredag. Pannan, som döps till Lilly, innebär att utsläppen av koldioxid från Nya Åbyverket reduceras med 84 000 ton, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från 28 000 bensinbilar. Samtidigt kan mer lokalproducerat biobränsle användas vid Nya Åbyverket. Det leder till fler arbetstillfällen i gröna näringen samt kortväga bränsletransporter med lastbil.

– Vi vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle såväl nationellt som regionalt. Det innebär bland annat att vi ska ställa om vår energiproduktion till mer förnybart – som i Åbyverket. I Örebro finns ett av E.ONs största verk för kraftvärmeproduktion och att nya biopannan nu är igång är en milstolpe för Örebros utveckling till en hållbar stad, säger Stefan Håkansson, VD för E.ON Värme.

Örebro kommuns uppföljning visar att klimatbelastningen från alla boende och verksamheter inom kommuns gränser har minskat med 16 procent mellan 2000 och 2012. Minskningen beror främst på halverad klimatbelastning från oljeanvändningen, men trenden är positiv även för fjärrvärme och transporter.

– Tillsammans med aktörer som E.ON måste vi fortsatt öka takten i vårt klimatarbete. Mycket kan göras inom området energieffektivisering, där vi bland annat behöver se över fastigheters och företags energianvändning, säger Lena Baastad.

Fakta om kommunens miljö- och klimatarbete

Till år 2050 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med minst 90 procent per invånare. Till 2020 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med 40 procent per invånare. Samtidigt ska klimatbelastningen från kommunens egen organisation minska med 50 procent per invånare.

Prioriterade områden är effektiv användning av energi, fortsatt omställning av energisystemet, minskade utsläpp från transporter, samt klimatsmart matförsörjning.

Fakta om Nya Åbyverket

Hösten 2010 rev E.ON tre uttjänta pannor för att modernisera Åbyverket med en ny, biobränsleeldad kraftvärmeanläggning; P6. Investeringen på cirka 1 miljard kronor omfattar en ny ångpanna, en ny turbin för elproduktion, avancerad rökgasrening, rökgaskondensering samt yttre bränsledelar. P6 togs i produktion i januari 2013.

Kraftvärmeverket kan leverera cirka 500 MW värme, men har en maxkapacitet på cirka 600 MW som kan uppnås genom reducering av elproduktionen. Elkapaciteten är cirka 130 MW el.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0