2021-03-31 LKAB spår miljardindustri efter prospektering https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/8caa9f53663f8524_org-1.jpg

LKAB spår miljardindustri efter prospektering

Apatit koncentrat i hand från LKAB ReeMap-pilotanläggning. Foto: LKAB
Apatit koncentrat i hand från LKAB ReeMap-pilotanläggning. Foto: LKAB
Industri

Nya prospekteringsresultat för LKAB har visat på fosfortillgångar som möjliggör en framtida miljardindustri inom tillverkning av bland annat elektriska bilar och vindkraftverk. Det framgår av ett pressmeddelande.

LKAB planerar att utvinna apatitkoncentrat från en restprodukt som kommer från järnmalmsbrytningen, för att sedan förädla det till fosformineralgödsel och i denna process också utvinna sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips. Bolagets totala mineraltillgångar för fosfor uppgår till cirka 2,3 miljarder ton.

Det som framförallt driver efterfrågan av jordartsmetaller är behovet av kraftfulla permanentmagneter som används i elektriska bilar och vindkraftverk, där till exempel Praseodym och Neodym ingår. Dessa samt Dysprosium förväntas utgöra de mest värdefulla sällsynta jordartsmetallerna för LKAB.

”Vi har möjlighet att med en cirkulär produktion förse Europas jordbruk med fossil- och kadmiumfri fosformineralgödsel och den växande elbils- och vindkraftsindustrin med sällsynta jordartsmetaller,” säger Leif Boström, direktör Affärsområde Specialprodukter LKAB, i pressmeddelandet.

Fosfor importeras huvudsakligen från Marocko, där en stor del av produktionen återfinns i det ockuperade Västsahara, samt från Ryssland. LKAB berättar att fosforhalten i deras malmer är förhållandevis låg, upp till 0,6 procent. Men att den totala volymen är stor och kan öka Europas självförsörjandegrad av fosfor med 50 procent. Samtidigt kan de bli den första europeiska producenten av sällsynda jordartsmetaller och tillgodose upp till 30 procent av Europas behov idag.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!