Industri2020 – ett dystert år för arkitekter och ingenjörer
3/11/2020 2min lästid

2020 – ett dystert år för arkitekter och ingenjörer

3/11/2020 2min lästid
2020 – ett dystert år för arkitekter och ingenjörer

Magnus Höij, förbundsdirektör InnovationsföretagenFoto: Pixabay och Innovationsföretagen

Nya siffror från Innovationsföretagens konjunkturrapport.

Coronapandemin har drabbat arkitektföretag och ingenjörsföretag hårt under 2020. Det syns bland annat i sjunkande omsättning och försämrad lönsamhet.
Det visar siffror från Innovationsföretagens konjunkturrapporter, Investeringssignalen.

Investeringssignalen visar att arkitektbranschen och teknik- och industrikonsulter förväntar sig stor negativ inverkan på 2020 års omsättning och lönsamhet på grund av pandemin.

– Coronapandemin har drabbat arkitektföretagen hårt och 2020 blir ett dystert år, med stora inkomstbortfall, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Rapporten visar att drygt 80 procent av arkitektföretagen uppger en minskad omsättning på grund av Coronapandemin. Hälften av dem – drygt 40 procent uppger en stor eller mycket stor negativ inverkan på omsättningen. Nästan 70 procent av företagen uppger en negativ inverkan på lönsamheten. Vissa ljusglimtar finns dock. Orderläget har förbättrats under sommaren liksom debiteringsgraden.

Industrikonsulterna har drabbats hårdast

Coronapandemin har drabbat teknik- och industrikonsulterna i varierande utsträckning. Men för en absolut majoritet av företagen kommer 2020 bli ett svårt år.

Rapporten visar att industrikonsulterna är allra värst drabbade, där uppger fyra av fem företag en omsättningsminskning på grund av Corona. Bland teknikkonsulterna är motsvarande siffra 3 av 5 företag, det vill säga även de har drabbats hårt. Även lönsamheten har påverkats negativt, framförallt hos industrikonsulterna där nästan 90 procent av företagen uppger en negativ påverkan av pandemin. Vissa ljusglimtar finns dock. Förväntningarna på orderläget det kommande halvåret har vänt upp för både teknik- och industrikonsulter.

– Nu signalerar mer än hälften av teknik- och industrikonsulterna i undersökningen en förväntad ökad orderingång. Innan sommaren trodde knappt en tredjedel på en ökning och nästan hälften på en försämring. Det vill säga vissa ljusglimtar vad gäller kommande halvåret kan skönjas, säger David Cramér, analyschef Innovationsföretagen.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!