Industri
2 min lästid

Dom klar över Kallakgruvan

25:e juni 2024, 10:19
Dom klar över Kallakgruvan
Området för gruvan i Kallak utanför Jokkmokk. Foto: Paul Wennerholm/TT
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Det var i mars 2022 som regeringen beslutade att bevilja Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för området Kallak K nr 1 i Jokkmokk kommun, Norrbottens län.

Bearbetningskoncession

En bearbetningskoncession innebär enligt minerallagen att verksamhetsutövaren får ensamrätt att bryta ett visst mineral inom ett bestämt område. För att sedan ha rätt att påbörja gruvverksamhet krävs även tillstånd enligt miljöbalken.

För att få bearbetningskoncession ska vissa bestämmelser i miljöbalken tillämpas. Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska en intresseavvägning göras och företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Regeringen bedömde att området där bolaget sökt koncession är av riksintresse för både rennäringen och fyndigheter av värdefulla ämnen eller material. Vid intresseavvägningen kom regeringen fram till att riksintresset för värdefulla ämnen eller material skulle ges företräde.

Genom att bearbetningskoncessionen förenades med vissa villkor bedömde regeringen att koncessionen inte leder till att berörda samebyars möjligheter att bedriva renskötsel omintetgörs.

Rättsprövning

Jåhkågasska tjiellde och Sirges sameby, Svenska Naturskyddsföreningen och naturskyddsföreningarna i Norrbottens län och i Jokkmokk ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel och att regeringens beslut därför ska stå fast.

#dom #jokkmokk #kallak
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0