Eldistribution
2 min lästid

ABB tar in halv miljard euro från EU-banken

21:a november 2023, 11:01
ABB tar in halv miljard euro från EU-banken
Timo lhamuotila. Bildkälla: ABB.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Den globala efterfrågan på el växer tio gånger snabbare än övriga energikällor. För att möta denna ökande efterfråga i samband med energiomställningen planerar ABB att använda finansieringen från EIB till att utforma och utveckla nästa generations eldistributionslösningar. Utvecklingssatsningen innefattar solid state-kretsbrytare, miljövänliga ställverk och teknik som förbättrar byggnaders effektivitet och automation.

ABB:s lösningar används bland annat i kommersiella fastigheter, industriell drift och mikronät. Finansieringen ska stötta utvecklingsprojekt i Tyskland, Italien, Tjeckien, Finland, Norge, Polen, Schweiz och flera andra europeiska länder.

ABB:s CFO Timo Ihamuotila säger: ”Vi är glada över samarbetet med Europeiska investeringsbanken som bekräftar den centrala roll elektrifieringen har i Europas energiomställning. Detta är ytterligare ett erkännande av ABB:s satsning på innovationer och forskning för att möjliggöra omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.”

”Elektrifiering är ett viktigt verktyg för att bekämpa klimatförändringarna”, säger Ambroise Fayolle, vicepresident på EIB, ansvarig för miljö- och klimatåtgärder. ”Vårt lån till ABB innebär ett stöd till ett företag som har lång erfarenhet av att utveckla produkter inom elektrifiering och som åtagit sig att främja praktiska lösningar som gör Europas ekonomi grönare. ABB:s forskning kommer att bidra till att hushåll, fabriker och transporter kan drivas med rena elkällor, något som är viktigt om vi ska kunna förhindra att planeten värms upp ännu mer.”

Finansieringen från EIB stöttar EU:s gröna giv, EU:s plan för att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Investeringar i gröna innovationer är nödvändigt om Europa ska kunna skapa en hållbar ekonomi som kan skydda invånarna och skapa högkvalitativa jobb.

ABB:s forskning och utvecklingsarbete är centralt för att utveckla och kommersialisera tekniker som har strategisk betydelse för företagets framtida tillväxt. Varje år investeras en betydande andel av företagets intäkter i FoU – 2022 uppgick det till 1 166 miljoner dollar eller cirka 4,0 procent av de konsoliderade intäkterna.

Ungefär 7 500 medarbetare arbetar inom FoU på ABB, varav cirka 60 procent är inriktade på programvara och digitala innovationer. ABB samarbetar med flera universitet och forskningsinstitut i Europa och runtom i världen för att bygga upp forskningsnätverk och främja nya teknologier. För att stärka och påskynda satsningen på innovationer investerar ABB också i och har samarbeten med start-ups.

#abb #eib
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0