Företag & Affärer
2 min lästid

AFRY och Stora Enso samarbetar i Finland

10:e februari 2023, 10:51
AFRY och Stora Enso samarbetar i Finland
Bild: TT
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

I och med den ökade efterfrågan har Stora Enso, en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktion och papper, beslutat att investera cirka 1 miljard euro för att konvertera den återstående pappersmaskinen vid företagets anläggning i Uleåborg i Finland till en produktionslinje för konsumentkartong.

Den totala årliga kapaciteten blir 750 000 ton falskartong (FBB) och bestruken oblekt kraftkartong (CUK). Den ombyggda maskinen beräknas vara klar för produktion i början av 2025. AFRY kommer stötta Stora Enso i denna konvertering.

Hemligt värde på ordern

AFRYs uppdrag omfattar detaljprojektering för gemensamma system (BoP), en ny vedhanteringslinje, ny anläggning för blekt kemi-termomekanisk massa (BCTMP) och ny indunstning, modifieringar av den befintliga sodapannan och kausticeringen, en ny biobränslepanna och bränslehantering, en ny starkgaspanna (NCG), ombyggnad av en lager och konvertering.

Värdet på ordern för AFRY har inte offentliggjorts.

– Vi är hedrade över att ha fått förtroendet att få samarbeta med Stora Enso i detta viktiga och betydande projekt för förnybara konsumentförpackningar. AFRY har lång erfarenhet av att projektera och genomföra storskaliga konverteringsprojekt, vilket kommer att vara en fördel för Stora Enso i tidsplanering och projektledning. Stora Enso och AFRY har samarbetat i mer än 60 år och AFRY har stöttat Stora Enso i många av deras stora investeringar samt med dagligt ingenjörsstöd under driften, säger Kalle Rasinmäki, AFRYs chef för Process Industry i Finland.

#afry #finland #stora enso
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0