Industri
3 min lästid

LKAB miljardsatsar på cirkulär industripark i Luleå

4:e maj 2022, 09:22
LKAB miljardsatsar på cirkulär industripark i Luleå
Konceptbild av LKAB:s cirkulära industripark. Grafik: Stark arkitekter
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Biprodukterna från järnmalmsbrytningen ska utvinnas genom innovativa cirkulära och fossilfria processer.

— LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till koldioxidfri järnsvamp. Vi vill nu bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter till järnmalmsproduktionen och öka Europas självförsörjande av dessa kritiska råvaror, berättar Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB.

Till att börja med ska apatitkoncentrat utvinnas i Kiruna och Gällivare/Malmberget, för att sedan fraktas med järnväg till industriparken i Luleå där koncentratet löses upp. Därefter separerar man ut produkterna fosfor, jordartsmetaller och fluor samt får gips som en biprodukt, enligt ett pressmeddelande från LKAB.

— Vi har utvärderat flera orter i Sverige och Norge för placeringen av den cirkulära industriparken. Luleå erbjuder god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader, en god arbets- och bostadsmarknad samt inte minst synergier med våra befintliga verksamheter. Nu inleder vi samråd och bjuder in allmänhet och särskilt berörda som en förberedelse för våra kommande ansökningar om miljötillstånd, förklarar Leif Boström, direktör affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Bolaget stänger inte dörren för de andra orterna eftersom en framtida volymökning av produktionen kan medföra behov av expansion på andra platser. Men för tillfället ligger allt fokus på utvecklingen av industriparken i Luleå.

— LKAB är viktigt för Luleå, och Luleå är viktigt för LKAB. Vi har en mer än 100-årig historia i staden och tätt samarbete med till exempel SSAB och Luleå tekniska universitet. Och vi har redan idag mer än 220 anställda och huvudkontor, FoU och utskeppningshamn samt lager och produktion av insatsmedel i Luleå, konstaterar Leif Boström.

Norrbotten och Luleå har fått global uppmärksamhet som ett centrum för den gröna omställningen.

— Vi har ett bra samarbete med Luleå kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län som båda agerar för att skapa förutsättningar för den gröna omställningen och nya industrialiseringar. Det handlar om attraktivitet, tillståndsfrågor och infrastruktur till exempel, och det är ett arbete som bara har börjat och behöver accelerera, förklarar Jan Moström.

För Luleå innebär LKAB:s planerade industripark en välkommen utveckling av det lokala näringslivet. Utöver stora investeringar och nya arbetstillfällen skapas ett nytt industriellt kluster inom kemiteknik.

— En mycket glädjande nyhet! LKAB:s satsning innebär många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och att vi ytterligare stärker Luleå som ett nav för den gröna omställningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

#fluor #gips #industripark #järnmalm #lkab #luleå
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0