Industri
2 min lästid

Affärsläget för svensk teknikindustri har försvagats

8:e december 2021, 09:08
Affärsläget för svensk teknikindustri har försvagats
Teknikföretagens konjunkturbarometer för fjärde kvartalet visar på ett svagare affärsläge. Pressbild: Teknikföretagen
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Fyra gånger om året redovisar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer. Nu har barometern för fjärde kvartalet släppts vilken omfattar bedömningar från 504 företag.

– Orderingången ökar inte i samma höga omfattning som de två närmast föregående kvartalen. Precis som tidigare möter företagen fortsatta störningar i leveranser av insatsvaror, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Affärsläget som tidigare varit starkt för maskinindustrin har mattats av. Därutöver minskar orderingången mellan tredje och fjärde kvartalet för transportmedelsindustrin. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar återigen något, men efterfrågan på arbetskraft som alltid följer det allmänna affärsläget med eftersläpning ökar jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången ökar marginellt jämfört med tredje kvartalet för teknikindustri sammantaget. Index över företagens bedömning av storleken på orderstocken är dock kvar på en hög nivå.

– I normala fall skulle detta innebära en ökad produktionsnivå i närtid. Fortsatta störningar i leveranserna av insats- eller andra förbrukningsvaror gör att det inte nödvändigtvis behöver bli fallet, samtidigt som risken för annullering av order ökar, säger Bengt Lindqvist.

Nettotalet för orderingången sammantaget (andel som ökar minus andel som minskar) ökar inte jämfört med föregående kvartal för någon delbransch i teknikindustrin. Positivt är däremot att affärsläget inte förändrats exceptionellt mycket för leverantörer till bygg- och anläggningssektorn, samtidigt som en fortsatt återhämtning sker för leverantörer till elektroindustrin.

#industri #konjunkturbarometer #teknik #teknikföretagen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0