Industri
2 min lästid

1,4 miljarder senare: Nu ska restavfall kokas till metaller

29:e september 2021, 13:14
1,4 miljarder senare: Nu ska restavfall kokas till metaller
Foto: (Vänster) Boliden/Tomas Westermark. Foto: (Höger) Stefan Berg.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

På måndagen invigdes Bolidens nya lakningsanläggning och underjordsförvar vid Boliden Rönnskär. Restavfall som egentligen skulle lagras djupt under marken ska nu istället bli nya metaller. Notan för de båda anläggningarna är på 1,4 miljarder kronor.

Tillsammans innebär anläggningarna att ytterligare metall utvinns från restmaterial vid Rönnskär samt att återstående avfall deponeras på ett långsiktigt hållbart sätt, skriver Boliden.

“Vår inriktning är att ta vara på så mycket metall som möjligt från våra råvaror och samtidigt säkerställa bästa tillgängliga miljö- och klimatprestanda. De investeringar som vi nu färdigställt innebär ett nytt kapitel i Rönnskärs historia inom båda dessa områden”, säger Daniel Peltonen, direktör affärsområde Smältverk, Boliden.

Sedan många år har restmaterial från smältprocesser innehållande bland annat koppar, zink och bly mellanlagrats på Rönnskärs industriområde. Dessa restmaterial, tillsammans med kommande restmaterial från produktionen, kommer framöver genomgå den nybyggda lakningsanläggningen för ytterligare metallutvinning.

Det material som kvarstår kommer i sin tur transporteras direkt ned till underjordsförvaret som är beläget cirka 350 meter under jord på industriområdet. Rönnskär blir därmed det enda kopparsmältverket i världen med en långsiktigt hållbar deponilösning inom industriområdet. Investeringarna i de båda anläggningarna har uppgått till 1,4 miljarder kronor.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0