Industri
2 min lästid

Pyrocell har startat sin produktion

20:e september 2021, 15:58
Pyrocell har startat sin produktion
Genom pyrolystekniken kan sågspån omvandlas till flytande bio-olja.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Nu är produktionen igång på Pyrocells anläggning i Gävle. I den nya fabriken omvandlas sågspån till bioolja.

Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem, bildades 2018 utifrån affärsidén att producera bioolja från sågspån. Nu är produktionen på den banbrytande anläggningen igång – landets första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel.

– Nu tar vi ytterligare ett konkret steg i vår omställning och i vårt arbete med att uppnå storskalig förnybar produktion, säger Magnus Heimburg, vd på Preem i ett pressmeddelande.

Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Där omvandlas sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella process, till icke-fossil pyrolysolja. Pyrolysoljan förädlas därefter till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.

– Pyrocell är en unik industrisatsning som möjliggör en hållbar värdekedja från skog till tank. Vi ersätter den fossila oljan och bidrar till ökad andel förnybart i drivmedel som ger lägre koldioxidutsläpp, säger Pontus Friberg, arbetande styrelseordförande i Pyrocell.

Anläggningen ska producera runt 25 000 ton icke-fossil pyrolysolja per år, motsvarande 15 000 personbilars årliga bränsleförbrukning.

Fakta Pyrocell

  • 2016 tog Setra initiativ till en förstudie om biooljeproduktion baserad på tekniken snabb pyrolys.
  • Studien låg till grund för den ansökan till Klimatklivet som gjordes våren 2017. På försommaren kom beskedet att anläggningen beviljats 117 MSEK i investeringsstöd.
  • 2018 erhölls miljötillstånd.
  • 2018 bildades bolaget Pyrocell som ägs gemensamt av Setra och Preem. Bolagets affärsidé är att producera bioolja från sågspån.
  • 2019 fattade Setras och Preems styrelser beslut om att investera i pyrolysanläggningen i Gävle.
  • Sommaren 2019 bemannades byggprojektet och upphandling av pyrolysanläggning och spånhanteringssystem startade.
  • Den 23 mars 2020 togs det första spadtaget.
  • Den 2 september 2021 startade produktionen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0