Industri
2 min lästid

3,4 miljarder satsas på skog

13:e september 2021, 12:33
3,4 miljarder satsas på skog
Foto: Veronica Gomez Ibarra / Unsplash
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

I budgetpropositionen för 2022 satsar Regeringen 3,4 miljarder kronor på skogspolitiken och värdefull natur. Det framgår av ett pressmeddelande från Miljödepartementet.

För att främja biologisk mångfald, kulturmiljö, friluftsliv, renskötsel, jakt, fiske och besöksnäring så föreslår regeringen en stor satsning för skydd av värdefull natur. I detta ingår också möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog.

Förslaget innebär att medlen för skydd av värdefull natur förstärks med totalt 2 390 miljoner kronor under 2022.

– Det här är den största satsningen som någonsin har gjorts av en svensk regering på att skydda värdefull natur. Levande skogar och hav behöver värnas både för oss som lever idag, för kommande generationer och för ett rikt växt- och djurliv, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Regeringen föreslår även satsningar på 810 miljoner kronor årligen till och med 2027, för åtgärder som relaterar till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog. Resurser föreslås också för att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning som de har rätt till.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0