Industri
1 min lästid

Industrins orderingång ökade i juni

10:e augusti 2021, 10:26
Industrins orderingång ökade i juni
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Industrins orderingång ökade med 1,1 procent i juni 2021 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade orderingången med 24,4 procent i kalenderkorrigerade tal. Det visar statistik från SCB.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongsresande tal. Störst ökning uppvisades av industri för elapparatur som ökade med 23,4 procent jämfört med maj.

Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på exportmarknaden medan den var negativ på hemmamarknaden. Jämfört med maj ökade exportmarknaden med 4,3 procent medan hemmamarknaden minskade med 4,2 procent, båda i säsongrensade tal.

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 24,4 procent i jämförelse med juni 2020, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 10,8 procent och från kund i utlandet ökade den med 36,1 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 18,4 procent högre än motsvarande period, januari-juni 2020, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 8,4 procent och exportmarknaden ökade med 25,8 procent.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0