Sponsrad
4 min lästid

Ryds Glas hållbarhetsrapport: ”Den stora effekten kommer när vi fokuserar på cirkularitet”

25:e april 2024, 09:43
Ryds Glas hållbarhetsrapport: ”Den stora effekten kommer när vi fokuserar på cirkularitet”
Sponsrad
Like 0

Som Sveriges största glasmästeri har Ryds Glas ett stort ansvar när det kommer till miljö och klimat. Därför genomsyras hela bolagets verksamhet av olika hållbarhetsinitiativ. Initiativen sammanfattas i Ryds Glas hållbarhetsrapport och under 2023 tog bolaget flera steg mot det slutliga målet – att bli klimatneutrala till 2045. Bland initiativen hittas det absolut viktigaste – cirkularitet.

– Det viktigaste för glasbranschen framöver är att ändra sitt synsätt på hur man gör affärer. Historiskt sett har gammalt glas antingen blivit schaktmassor eller deponi, men för att kunna fortsätta tillverka glas behöver vi samla ihop vårt gamla glas och fokusera på återbruk. Detta eftersom glas är gjort på sand – en tillgång som håller på att ta slut. Fortsätter vi producera jungfruligt glas i den takt vi gör idag kommer sanden att vara slut om 50 år, säger Sebastian Wigström, hållbarhetschef på Ryds Glas, och tillägger:

– Att börja återanvända eller tillverka nytt glas på glaskross är ett stort skifte, ett nytt sätt att tänka, vilket såklart leder till utmaningar. Men faktum är att vi måste börja tänka cirkulärt för att glasbranschen ska kunna överleva. Samtidigt är det oerhört viktigt för glasbranschen att sänka sina koldioxidutsläpp, och den stora effekten kommer när vi genomgående fokuserar på cirkularitet, säger Sebastian Wigström.

Återanvänt glas genom SKAVANK

För att ligga i framkant genomsyras hela Ryds Glas verksamhet av olika hållbarhetsinitiativ, och när det kommer till cirkularitet har bolaget börjat erbjuda återanvänt glas genom initiativet SKAVANK.

– Inom glasbranschen slängs stora mängder glas varje år trots att glaset egentligen är alldeles för bra för att kastas. Genom SKAVANK erbjuder vi återbrukade glas som vi plockat med i retur från våra andra uppdrag. Likaså handlar SKAVANK om återvinning där vi skapar nytt byggnadsglas på glaskross, och när vi använder vårt kasserade glas vid nytillverkning kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 50 procent, säger Sebastian Wigström och tillägger:

– Vi gör också en hel del glasinventeringar där vi hjälper företag att konstatera vilka glas som går att återanvändas.

Utöver själva glaset handlar cirkulariteten om glasbranschens övriga material, exempelvis trä, stål och aluminium.

– Tidigare slängde man metall och skrot i samma balja men idag har vi ökat antalet fraktioner på alla våra verkstäder. På så sätt bidrar vi till en bättre cirkularitet för alla material som vår verksamhet använder.

Utmanande men viktigt – ”Många är villiga att prioritera”

Som tidigare nämnt kommer cirkulariteten med utmaningar då det är ett nytt sätt att tänka. Det handlar bland annat om insamling och lagerföring av glas, hur man kan göra glaset till en råvara och hur man kan göra återbrukat glas till en bra affär. Men hos Ryds Glas finns ingen motsättning mellan hållbarhet och goda affärer – tvärtom är det en förutsättning i längden.

– Idag är många kunder villiga att prioritera hållbarheten och skulle det vara någon liten skavank på glaset är det ofta godtagbart. När hållbarhet ställs mot en liten repa brukar hållbarheten vinna. Vi har samma mål som väldigt många av våra kunder – att först halvera vårt koldioxidavtryck för att sedan bli klimatneutrala, och väljer man ett glas från Ryds Glas kan vi garantera att vi gör vårt yttersta för att även kunden ska nå sina mål, säger Sebastian Wigström och avslutar: 

– Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss själva, vårt bolag och vår bransch, och genom att tänka hållbart i allt vi gör kommer vi i slutändan att nå våra mål.

Fakta: Ytterligare hållbarhetsinitiativ från 2023

  • Från Ryds Glas servicebilar har koldioxidutsläppen minskat med 20%. Idag rullar bolaget 56% fossilfritt.
  • Tack vare bättre ruttplanering och större krav på leverantörer har utsläppen från externa leveranser minskat med 29%.
  • Under året har Ryds Glas ökat andelen återvunnen aluminium vilket minskat utsläppet med 9%.
  • Antalet valbara kemikalier har halverats. Dessutom är 97% av dessa miljömärkta.
  • Under 2023 använde 95% av alla Ryds Glas anläggningar grön energi, jämfört med 82% 2022.
  • Minskat svinn jämfört med 2022. Från 14% till 12%.
    Läs hela hållbarhetsrapporten här.
#ryds glas
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0