Sponsrad
3 min lästid

Så kan Harju Elekter bidra till att lösa elbehovet i norr

30:e augusti 2021, 13:08
Så kan Harju Elekter bidra till att lösa elbehovet i norr
Emil Printz, regionansvarig Norr på Harju Elekter.
Sponsrad
Like 0

Sverige, och särskilt Norrland, står inför ett kraftigt ökande behov av el de kommande decennierna. Särskilt elektrifieringen av stålverk och gruvnäring bidrar till att elenergibehoven förväntas tiodubblas fram till år 2045.

Även nya industrier så som storskalig batteriproduktion och fler datacenter kräver stora mänger elenergi. Facebook bygger just nu sin tredje datahall i Luleå och de två befintliga drar redan lika mycket el som Sveriges sjätte största stad Västerås.

Det norrländska elnätet som försörjer alla befintliga industrier och bostadsområden med el är också i behov av uppgradering. Näten byggdes till stor del på 60- och 70-talet och behöver moderniseras ytterligare för att även fortsättningsvis möta behovet av tillförlitlig eldistribution.

En av aktörerna som nu skalar upp sin aktivitet i norra Sverige är Harju Elekter. Emil Printz är ansvarig för bolagets försäljning i region Norr.

Hur kan Harju Elekter bidra för att säkra upp den framtida eldistributionen i Norrland?

– Vi riktar framförallt in oss på elförsörjning och elfördelning till mellanstora industrier och datacenter med lösningar som ersätter föråldrad utrustning i region- och lokalnät samt på anslutning av olika kommersiella fastigheter eller nya bostadsområden till elnätet.

Industrin i Norrland investerar stort. SSAB är en av våra kunder som nu investerar i sin framtida elförsörjning, säger Emil Printz, regionansvarig Norr på Harju Elekter.

Varför ska man vända sig till er och inte till någon annan?

– Vi är duktiga på att driva de medelstora projekten och leverera produkter och lösningar av hög kvalitet till en rimlig kostnad. Vi kan konstruera en lösning, leverera den utrustning som behövs och driva installationsprojektet. Det är ett arbetssätt som passar många av de industriföretag och datacenter som ska etablera sig i Norrland, säger Emil och fortsätter:

– Samma sak gäller våra energibolag som behöver en självständig och kompetent partner som kan jobba med projekt i regional- och lokalnäten utifrån varierande förutsättningar. Vi satsar på att vara mer flexibla än de som främst jobbar med de stora projekten. Vi begränsar oss inte till utrustning av ett visst märke och är duktiga på att ta helhetsansvar i projekten.

Så ni är både en projektorganisation och leverantör av utrustning?

– Precis, vi kan projektera i en lösning, köpa in och tillverka utrustning och se till att den kommer på plats. Hos oss jobbar alla funktioner väldigt nära och integrerat så att det inte blir onödiga ledtider. Här i Norrland jobbar vi tätt med lokala entreprenörer både som leverantör och beställare.

– Att vi kan både eldistribution och elfördelning är också en styrka. Det betyder att vi i samma projekt kan bygga en ny nätstation, installera lågspänningsställverk och elcentraler i en kommersiell eller offentlig fastighet och dessutom projektera och installera solceller på taket eller laddstolpar på parkeringen. Det blir ett minimum av samordningsarbete för uppdragsgivaren, avslutar Emil.

 

Läs mer här.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0