Sponsrad
4 min lästid

Träläktare sänkte byggkostnaderna på Studenternas

17:e augusti 2021, 11:36
Träläktare sänkte byggkostnaderna på Studenternas
Sponsrad
Like 0

Studenternas Idrottsplats i Uppsala är en av Sveriges mest anrika. För cirka fyra år sedan inleddes projektet för att skapa en modern arena för 10 000 åskådare. När den stod helt klar så var det med tre nya läktare i limträ från Martinsons.

I efterhand kunde valet tyckas självklart: det var mer kostnadseffektivt och hade dessutom både praktiska och estetiska fördelar.

– Vi sparade definitivt pengar. Exakt hur mycket är svårt att säga men det handlar om flera miljoner kronor, säger Thomas Gustafsson som var platschef på bygget och anställd hos In3prenör som ansvarade för entreprenaden.

Inledningsvis var planen att bygga alla nya läktare i betong. Men projektet blev snabbt komplext och fördyrades, bland annat på grund av att arenan skulle användas under byggtiden och anpassning till UEFA-krav. Det innebar att projektgruppen valde att titta på alternativ med läktare i trä.

– Det fanns fördelar och nackdelar, men fördelarna övervägde. Det handlade inte minst om ekonomin, men läktarna blev också lättare och arkitekten gillade den estetiska lösningen, berättar Thomas.

Svåra markförhållanden

Markförhållandena gjorde vikten särskilt betydelsefull. Den naturliga bärigheten kring arenan var låg, vilket skulle inneburit en omfattande grundläggning om läktarna var byggda i betong.

– Vikt är kostnadsdrivande på många sätt, förklarar Robert Andersson, projektledare på Martinsons. I det här projektet gav trä en betydligt enklare grundläggning.

Valet av ett lättare material gjorde också att det gick att använda mindre kranar och att mer byggmaterial fick plats på varje lastbil.

I en sammanvägd bedömning kan besparingarna genom att byta material ha uppgått till över tio miljoner kronor.

Bra samverkan

Arenan byggdes i etapper för att IK Sirius skulle kunna spela sina hemmamatcher på arenan under hela byggtiden. Närliggande verksamheter och samhällskritiska funktioner ställde också höga krav på logistik och byggplats.

– Vi har löst de problem som uppkommit längs vägen tillsammans. Vi satsade också på en riktigt bra projekteringssamverkan i uppstarten, vilket lett till att det inte blivit så mycket strul på byggplatsen.

Samverkan var ett led i en gemensam strävan att minimera ändrings- och tilläggsarbete så att andra förändringar under projektet inte skulle orsaka allt för stora störningar.

– Martinsons har även haft bra montagegäng i våra projekt. Det har vi också fått höra av andra på byggplatsen, säger Thomas.

Enklare installation

På byggplatsen blir installationsarbeten också enklare med trä, som är enkelt att bearbeta.

– Montagemässigt gick det inte långsammare trots att vi hade dubbelt så många pelare och balkar jämfört med en betonglösning. Vi slapp andra saker i stället. För de som jobbar finns också fördelar när det handlar om arbetsmiljön. Det är ett tystare bygge med mindre slipdamm och efterjobb som lappning och lagning.

Nya studenternas är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad silver samt Ceequal very good. Läktarna till Studenternas IP Uppsala är tillsammans med Jämtkraft Arena, Tierp Arena Falcon Alkoholfri Arena i Falkenberg och Kopparvallen i Åtvidaberg några av de större läktarprojekt som Martinsons levererat, konstruerat och monterat.

Foto: BaraBild

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0