Företag & Affärer
1 min lästid

Fler idrottshallar är målet när SBB startar nytt bolag

2:a februari 2022, 09:49
Fler idrottshallar är målet när SBB startar nytt bolag
Ilija Batljan. Bild: SBB
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Idrottsanläggningar är en viktig del av samhällets sociala infrastruktur. SBB:s målsättning är att ge tre viktiga bidrag i samarbete med landets kommuner och idrottsrörelsen: att tidigarelägga byggandet av idrottshallar, modernisera befintliga äldre anläggningar och öka antalet idrottsanläggningar i Sverige.

“Alla ska ha möjlighet till idrott i sitt närområde i tillgängliga och inbjudande idrottsanläggningar. Forskning visar att avståndet till en idrottsanläggning har stor betydelse för idrottsrörelsen och möjligheten att engagera människor i regelbunden fysisk aktivitet. Därför är fler idrottshallar avgörande för att svara upp mot ett ständigt växande behov, i alla åldrar, av möjligheter till rörelseglädje,” säger Tommy Ohlström, vd, SBB Idrott för alla AB.

”Folkhälsan är viktig för samhället och vi måste alla vara med och skapa förutsättningar för idrottsrörelsen att fortsätta sitt viktiga arbete. Det är viktigt att idrottsanläggningar prioriteras i planeringen när städerna förtätas eller när nya bostadsområden byggs. Behovet av nya anläggningar är stort och här kan vi vara med och ta ansvar. SBB gör nu en storsatsning och inledningsvis investeras 1 mdr, som gärna får bli både 2 och 3 mdr,” säger SBB:s vd och grundare Ilija Batljan.

#byggnationer #idrottsanläggningar #riksidrottsförbundet #samhällsbyggnadsbolaget i norden #sbb #sbb idrott för alla ab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0