Bostad
2 min lästid

JM bygger 250 nya lägenheter

20:e oktober 2016, 12:29
JM bygger 250 nya lägenheter
JM fortsätter sin satsning på nytt kvarter i centrala Gustavsberg.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

I centrala Gustavsberg, bland kulturhistorisk industriarkitektur och bara några hundra meter från marinan, bygger JM Porslinskvarteren, som i sig självt innehåller två kvarter. Det första kvarteret omfattar 117 lägenheter med 3 hus i 4-5 våningar och heter Brf Prunus. Det kvarteret är redan färdigställt och fullt inflyttat. Nu pågår JMs arbete med det andra kvarteret som går under namnet Brf Ranka, där ingår 132 lägenheter också med 3 huskroppar i 4-5 våningar. Inflyttningen är där beräknad till september 2017-feb 2018. I det projektet håller man i skrivande stund på med gjutning av källare och garage.

– Vi bygger i kvarter runt en stor grön innergård. För att vara ett ganska ljusstört läge från omgivande gator så bildar kvarteren et lugnt och grönt samvarorum med lekplats och sittytor. Men det finns vissa aspekter vi har varit tvungna att ta hänsyn till. Det är ett stort exploateringsområde som är väldigt trångt och det pågår samtidigt verksamheter i grannfastigheten där företag och skola finns. Vi måste ta stor hänsyn till tredje man, säger Åsa Svedlund, projektledare för Region Stockholm Syd på JM.

När det kommer till designen på husen har man utgått från själva namnet på området, Porslinskvarteret.

– Vi har valt puts och tegel på fasader som är rustika material och med en blå och beige kulör på putsen i första kvarteret. I andra kvarteret blir det en rosa/vit putsfasad med klinkersocklar. Kulörer och material har inspiration från porslinsfärger, berättar Åsa Svedlund.

Man har dessutom noggrant tänkt på viktiga frågor och aspekter som miljö och energi.

– Vi har en låg energiförbrukning i husen och det har kommun även ställt krav på i exploateringsavtalet. JM jobbar generellt mycket med miljöfrågor i produktionsfasen för att minska avfall, inte använda giftiga ämnen i material. Vi bygger välisolerade hus med energiåtervinning från luften och med fjärrvärme som spetsvärme, varmvattenförbrukningen mäts i varje lägenhet för att få ned förbrukningen, säger Åsa.

Det första kvarteret hade en beräknad kostnad på cirka 240 miljoner kronor och när det gället det andra kvarteret så beräknas kostnaden landa på cirka 330 miljoner kronor.

#gustavsberg #jm #nya lägenheter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0