Fastighet
1 min lästid

Serneke förvärvar fastigheter vid flygplats

2:a november 2016, 07:49
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Serneke har per den 1 november 2016 förvärvat fastigheterna Nolvik 9:1 och Åseby 9:1, som ligger i direkt anslutning till Sernekes fastigheter på Säve flygplats, strax norr om Göteborg.

​Fastigheterna omfattar cirka 33 000 kvadratmeter markareal, varav 3 455 kvadratmeter är bebyggda med fullt uthyrd kontorsverksamhet med bland andra Sjöfartsverket, Svensk Pilotutbildning som hyresgäster samt hotell- och restaurangverksamhet och tillhörande parkeringsplatser. En av fastigheterna är en nybyggd parkeringsanläggning med totalt 720 parkeringsplatser. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och det underliggande fastighetsvärdet uppgår sammanlagt till cirka 83 miljoner kronor.

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Sernekes befintliga fastigheter på Säve flygplats och blir ett väsentligt komplement i bolagets vision om att utveckla Säve flygplats till ett upplevelse­centrum och utvecklingsområde för motorrelaterad verksamhet.

#byggnationer #fastighet #fastighetsförvärv #flygplats #serneke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0