Fastighet
1 min lästid

Atrium Ljungberg ökar utdelningen

19:e februari 2016, 10:09
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg visar i sitt bokslut att man ökade nettoomsättningen från 2 311 mkr år 2014 till 2 468 mkr år 2015.

Årets resultat uppgick till 2 783,5 mkr (645,2), vilket motsvarar 20,89 kr/aktie (4,89). Ökningen förklaras i huvudsak av ökade fastighetsvärden, orealiserade värdeförändringar på derivat samt ett ökat driftöverskott på grund av fastighetsförvärv och färdigställda projekt. 

Dessutom föreslår styrelsen i företaget en ökad utdelning för aktierna, från 3,30  kr/aktie till 3,55 kr/aktie.

– Vi har ytterligare koncentrerat beståndet till prioriterade delmarknader genom försäljning av fyra handelsfastigheter. Samtidigt har vi fortsatt med att skapa framtidens stadsdelar inom ramen för våra projekt och startat en långsiktig bostadssatsning. 2016 ökar vi takten på projektsidan vilket långsiktigt kommer ge oss nya kassaflöden, säger Annica Ånäs, tillförordnad vd, Atrium Ljungberg.

#atrium ljungberg #bokslut #ekonomi #fastighetsägare
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0