Fastighet
1 min lästid

Vasakronan delar ut miljarder till fondägare

18:e februari 2016, 09:19
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Resultatet för Vasakronan under 2015 uppgick till 11 mdkr efter skatt. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen var vid årsskiftet 104 mdkr och belåningsgraden 47 procent.

Med anledning av den starka värdetillväxten under en följd av år avser styrelsen i Vasakronan att på årsstämman den 28 april 2016 föreslå en utdelning som leder till att ägarna, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, erhåller totalt 6 mdkr.

Utdelningen kommer att öka belåningsgraden till 52 procent och avsikten är att beloppet till största del ska finansieras i bankmarknaden.

#bokslut #fastighet #fastighetsägare #vasakronan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0