Fastighet
3 min lästid

Hur intelligenta lösningar för smarta fastigheter blir till smarta städer

24:e september 2013, 08:45
Hur intelligenta lösningar för smarta fastigheter blir till smarta städer
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Branschaktuellt har sammanställt ett utdrag ur seminariet på Ekobyggmässan med Peter Hallberg, Head of Siemens Building Technologies North West Europe:

För ett företag som Siemens är långsiktighet och innovation viktiga delar för att ligga i framkant inom området smarta fastigheter. Trender som urbanisering, klimatförändringar etc. är inga nyheter, utan det vi behöver fundera på är var vill vi befinna oss i framtiden. 

Hållbarhet , socialt ansvarstagande och miljö är de tuffaste utmaningarna men samtidigt också de största möjligheterna för oss på Siemens. Vi har en gemensam uppgift att sprida informationen och kunskapen vidare ut i ett större perspektiv.

Många projekt startar oftast alltid från ruta ett och här gäller det för oss att fundera på hur vi kan få branschen att standardisera och bli mer industriellt tänkande. Att börja tänka i ett livscykelperspektiv och inte bara ur ett investeringsperspektiv när vi bygger för framtiden. Vi har många och tuffa mål framför oss, där ett är att halvera energianvändningen med 50 % till år 2050. Ett tufft mål men fullt möjligt.

Det är förvånande att så få känner till att fastigheter står för 40 % av världens energianvändning. Kan vi då bygga smartare och samtidigt ta hand om befintliga fastigheter på ett mer intelligent sätt så kan vi reducera kostnaderna med mellan 10 och 30 %. Vi har då en fantastisk hävstångseffekt vad gäller både besparingar och miljöpåverkan. Merparten av tekniken finns redan idag, vi måste väcka uppmärksamheten om detta och se till att den används på ett smartare sätt.

Vad är då en smart fastighet? Många fastigheter har teknologi som används 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 52 veckor per år. Tänk om vi istället kan optimera driften de timmar som fastigheten faktiskt utnyttjas? Olika fastigheter används på olika sätt under dygnet och om vi bygger och tänker traditionellt kan det vara svårt att optimera driften under dessa timmar. Men om man tar ett integrerat helhetsperspektiv utifrån en fastighet redan under konstruktions- och anläggningsskedet så blir det också kommersiellt intressant.

När man sätter samman smarta fastigheter i kluster med intelligenta elnät blir effekterna ännu effektivare. Det blir i en förlängning hela smarta städer där energivinster och miljöpåverkan blir rejält märkbara. Branschen måste bli mer industriell och se över en gemensam standard. Det gäller inom områden som konstruktion, byggnation, drift och alla tekniska delar. Vi har kollegor som tar hand om driften i fastigheter och vi i branschen tar hand om den tekniska infrastrukturen. Kan man påvisa en attraktiv avkastning är projekten idag kommersiellt intressanta men allt måste ske utifrån en gemensam standardiserad plattform.

Vi kan genom lagring av energi optimera både drift och ekonomi för en fastighet. Vid utbyggd drift finns också möjligheten att kunna leverera överskottsenergi tillbaka till nätet vilket är ännu en positiv aspekt med intäktsmöjligheter för fastighetsägaren. Brukarna av fastigheter kommer i framtiden inte bara att förbruka energi utan blir samtidigt energiproducenter. Det är ett tydligt exempel på hur smarta fastigheter interagerar med smarta elnät där de balanserar energiförbrukningen och energiproduktionen.

För att nå målen till 2020 och 2050 måste vi öka takten på energibesparingar i fastigheter. Därför är vår stora utmaning nu att vi gemensamt måste lyfta ut budskapet till alla intressenter och beslutsfattare.
Den fråga vi bör ställa oss alla är följaktligen:

Vad väntar vi på ??

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0